Позапрограмна сесія з останніх даних клінічних досліджень ТБ

Нові аспекти контролю за туберкульозом та результати останніх клінічних, соціологічних, освітніх та поведінкових досліджень, що не ввійшли до програми 45-ї Всесвітньої конференції зі здоров'я легень були представлені на окремій позапрограмній сесії. Коротко розповімо вам про основні тези, представлені ід час дискусії: Результати математичного моделювання вказують на те, що контагіозність туберкульозу з хіміорезистентністю приблизно вдвічі нижча за контагіозність чутливого туберкульозу, Докладніше››

Семінари з посилення заходів з діагностики і лікування ТБ на основі міжнародних стандартів і оновленого клінічного протоколу

У жовтні-листопаді 2014 року Проект спільно із Українським центром контролю за соціально небезпечними хворобами провів ряд семінарів з посилення заходів щодо діагностики та лікування хворих на туберкульоз, в тому числі МР ТБ, з урахуванням Міжнародних стандартів та  вимог Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим «Туберкульоз». Семінари відбулися у Запорізькій, Одеській, Докладніше››