Програма грантів з АКСМ

Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» запрошує зацікавлені організації надсилати свої пропозиції для отримання грантів, що будуть спрямовані на зменшення рівня стигми, пов’язаної з діагностикою та лікуванням туберкульозу. 

Метою грантової програми є посилення контролю за туберкульозом в Україні шляхом проведення заходів з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) на рівні громад. Проект підтримає проведення заходів АКСМ, які сприятимуть поширенню практик, орієнтованих на пацієнта, та зменшенню стигматизації, з приділенням основної уваги принципам стратегії ВООЗ «Зупинимо туберкульоз». Заходи можуть спрямовуватися на проблему чутливого, мультирезистентного туберкульозу, ко-інфекції ТБ/ВІЛ або інфекйційного контролю за туберкульозом.

Діяльність повинна впроваджуватись у межах одного або декількох із регіонів, що підтримуються USAID, а саме: в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській, Херсонській області та у м. Київ.

Гранти можуть охоплювати такі теми, але не обмежуватися ними:

 • Адвокація послуг з лікування під безпосереднім наглядом (DOT)
 • Мотивування груп ризику до звернення за діагностикою та лікуванням туберкульозу
 • Залучення громади до підтримки пацієнтів
 • Адвокація, спрямована на адекватне фінансування важливих питань контролю за туберкульозом
 • Адвокація наближення послуг до пацієнта, напр., у закладах первинної ланки медичної допомоги
 • Покращення догляду та підтримки в рамках моделі амбулаторного лікування; покращення прийняття на рівні громади
 • Просвітницька робота серед груп ризику
 • Адвокація програм корпоративної соціальної відповідальності, що сприяють покращенню контролю за туберкульозом

Проект «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» планує підписання не більше 6 грантових угод на загальну суму 160000 дол. США.  Сума кожної грантової угоди може варіюватися в межах 5000-30000 дол. США. Очікується, що тривалість грантових угод за даним запитом не перевищуватиме один рік. Тип гранту буде визначатися у процесі переговорів.

Концепції грантових програм слід подавати українською або англійською мовами. Обсяг документу не повинен перевищувати п’яти сторінок.

Концепції грантових програм слід подавати в електронному АБО паперовому вигляді в офіс проекту «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» за адресою, зазначеною нижче. Концепції грантових програм повинні містити посилання на APS No. STbCU-APS-01. Заявки учасників розглядатимуться по мірі надходження. Останні заявки приймаються до 10:00 за місцевим часом 1 січня 2015 року. 

Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»

Вул. Ігорівська 14-A

Київ 04070 Україна

E-mail:

Докладна інформація про програму, вимоги до реципієнтів, порядок складання і подання заявок – у доданих файлах. За бажанням, апліканти можуть додатково взяти участь в опитуванні щодо забезпечення рівних можливостей, заповнивши відповідну форму.

Проект «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» допоможе заявникам зрозуміти процес подання заявок та може надати консультативну допомогу у розробці заявок на прохання заявників. Усі запитання щодо цього запиту просимо надсилати до уваги Спеціалісту з грантів, субпідрядів та закупівель Віри Шелудько на електронну адресу  .  

 

17 вересня проект USAID ПКТУ провів Skype-консультації із організаціями, у яких виникли запитання стосовно процедур Програми грантів з АКСМ Проекту. До відома всіх зацікавлених взяти участь у Програмі грантів, публікуємо найбільш поширені запитання та відповіді на них.

 

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ 

 

Запитання: Чи правильно ми зрозуміли, що концепцію треба подати до кінця 2014 року?

Відповідь: Концепції подаються і розглядаються протягом всього часу, починаючи від дати оголошення і до 1 січня 2015 року.

 

Запитання: чи правильно ми зрозуміли, що одна із вимог грантової програми – щоби проект впроваджувався у регіонах, що отримують допомогу USAID? Наша область не увійшла до переліку, хоча в нас працюють декілька проектів за підтримки USAID.

Відповідь: Так, дійсно, наша грантова програма підтримує діяльність тільки у тих регіонах, де працює Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні», а саме, в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Луганській області та м. Київ. На жаль, проект USAID ПКТУ поки що не працює на іншій території України, хоча розглядається питання про поширення діяльності Проекту найближчим часом також на Львівську та Кіровоградську області. Будь ласка, слідкуйте за повідомленнями на сайті Проекту.

 

Запитання: У оголошенні про грантову програму вказана гранична сума 30 000 дол. США. Якщо ми впроваджуватимемо проект у декількох регіонах, чи може бути ця сума збільшена? Які є обмеження?

Відповідь: Наразі 30,000 дол. США – це гранична сума гранту для однієї організації. Вона не буде змінюватися протягом періоду дії оголошення.

 

Запитання: В оголошенні про проведення конкурсу мова йде про концепції грантових програм та заявки. Чи правильно ми зрозуміли, що це одне й теж?

Відповідь: Концепція грантової програми та Заявка – це не одне й те саме.

Концепція – короткий документ (до 5 сторінок), що містить стислий опис ідеї проекту і діяльності, яка пропонується організацією-заявником. Такий формат значно полегшує роботу для організацій-заявників, оскільки замість підготовки розгорнутого документу вони можуть коротко представити свої ідеї та досить швидко отримати зворотній зв'язок від Проекту USAID ПКТУ про те, чи може така діяльність бути профінансована у рамках цієї грантової програми. Проект USAID ПКТУ приймає рішення про схвалення/відхилення Концепції приблизно упродовж місяця.

Після того, як Проект USAID ПКТУ схвалить концепцію гранту, організація запрошується до подання більш докладного документу – повноцінної Заявки на фінансування. Розгляд заявки займає ще близько місяця.

 

Запитання: Що ви вкладаєте в поняття соціальної корпоративної відповідальності в контексті цієї грантової програми? Відповідно, чи можуть бути підтримані заходи, спрямовані на актуалізацію питань контролю за ТБ у межах відомчої медицини?

Відповідь: Під поняттям «соціальна корпоративна відповідальність» ми мали на увазі залучення приватного бізнесу до покращення контролю за туберкульозом на регіональному рівні.

Втім, співпраця із відомчими  закладами також може бути предметом гранту. Наприклад, програмою міг би бути підтриманий проект із покращення діагностики туберкульозу у відомчому медзакладі: удосконалення  відбору хворих із кашлем, обстеження груп ризику, лабораторне виявлення ТБ. Цікавим моментом могло б стати також удосконалення амбулаторного лікування туберкульозу в таких закладах.

 

Запитання: Чи можуть бути підтримані загально-інформаційні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності щодо ТБ, чи необхідний більш чіткий фокус/спрямування?

Відповідь: Інформування загального населення  про туберкульоз не є пріоритетом цієї програми грантів. Рекомендованим фокусом є:

 • Адвокація послуг з лікування під безпосереднім наглядом (DOT)
 • Мотивування груп ризику до звернення за діагностикою та лікуванням туберкульозу
 • Залучення громади до підтримки пацієнтів
 • Адвокація, спрямована на адекватне фінансування важливих питань контролю за туберкульозом
 • Адвокація наближення послуг до пацієнта, напр., у закладах первинної ланки медичної допомоги
 • Покращення догляду та підтримки в рамках моделі амбулаторного лікування; покращення прийняття на рівні громади
 • Просвітницька робота серед груп ризику
 • Адвокація програм корпоративної соціальної відповідальності, що сприяють покращенню контролю за туберкульозом

 

Запитання: чи можна обирати підприємство, яке покриває декілька областей, серед яких є і цільові, і нецільові?

Відповідь: Одна із вимог донора – регіональний фокус грантів, із покриттям виключно проектних регіонів. Хороша новина в цьому сенсі – те, що зараз розглядається питання про розширення проекту найближчим часом також на Львівську, Кіровоградську і, можливо, Київську області.

 

Запитання: чи правильно я розумію, що основна мета проекту – адвокація зниження пороговості доступу груп ризику до своєчасної діагностики та лікування туберкульозу, а також доведення та утримання їх на лікуванні? Тобто основні стратегії повинні бути побудовані на моніторингу наявної ситуації, місцевих бюджетів, забезпечення фінансування, рівня ефективності діючої моделі діагностики та лікування ТБ? У нашому місті є проблемні місця саме з групами ризику на всіх рівнях медичної допомоги. Та чи можливо закладати в проект розробку та пілотування конкретного алгоритму послуг, з подальшою імплементацією в закладах охорони здоров¢я та соціального захисту за кошти місцевих бюджетів?

Відповідь: Так, проект із розробки і впровадження маршруту пацієнтів з числа групи ризику має зміст, якщо під "алгоритмом" Ви маєте на увазі саме "маршрут". Рекомендуємо Вам підготувати коротку концепцію (правила оформлення див. у оголошенні про гранти) і подати нам на розгляд. Тоді ми зможемо більш предметно обговорити Вашу ідею. Як Ви знаєте, зараз в Україні пілотується амбулаторна модель надання протитуберкульозних послуг, тож активне включення НУО у цей процес є дуже доречним.

 

Запитання: Що саме передбачає умова "мінімум 15% дольової участі у реалізації діяльності в рамках гранту"? чи правильно я думаю, що це може бути внесок організації (пільгове приміщення, наявне обладнання, людські ресурси, залучення спеціалістів та ін.), та залучення бюджетних коштів міста на реалізацію проекту?

Відповідь: як сказано у оголошенні про гранти, "усі заявники заохочуються до залучення зовнішніх коштів у розмірі не менше 15% від загального бюджету заходу на умовах дольової участі у покритті витрат (грошима або в натуральному вигляді)" – тобто, як Ви й вказали, це може бути внесок організації (пільгове приміщення, наявне обладнання, людські ресурси, залучення спеціалістів та ін.), а також залучення бюджетних коштів чи дольова участь інших донорів (за винятком будь-яких коштів держбюджету США).

В детальному бюджеті заявки слід вказати у грошовому виразі, наприклад, оренду обладнання, залучених спеціалістів і т.д., оплату яких бере на себе організація або інший донор,

 

Запитання: підкажіть будь ласка, коли оголошуються результати розгляду концепцій проекту? І коли концепція вже затверджена Проектом USAID ПКТУ, скільки часу займає розгляд детальної заявки на грант?

Відповідь: Проект USAID ПКТУ розглядає концепції по мірі їх надходження, приблизно раз на місяць. Одразу після розгляду концепцій USAID ПКТУ інформує організації, чиї концепції пройшли відбір, і запрошує ці організації подавати розгорнуті заявки на фінансування.

Розгляд розгорнутих заявок займає близько місяця. У цей час Проект USAID ПКТУ вивчає заявки, звертається до заявників із додатковими запитаннями та проводить переговори щодо підписання грантової угоди.

 

Запитання: чи можна подавати заявку в партнерстві з іншою НУО?

Відповідь: партнерство між різними громадськими організаціями для отримання і впровадження гранту дозволяється, якщо партнерські організації можуть гарантувати ефективний менеджмент гранту. У будь-якому разі угода про впровадження гранту підписується лише однією із організацій-партнерів.

 

Запитання: чи можна включати в бюджет проекту непередбачені витрати?

Відповідь: за умовами цієї Грантової програми, включення непередбачених витрат до бюджету проекту не допускається.

 

Якщо у Вас з’являться нові запитання щодо Програми грантів, будь ласка, пишіть або телефонуйте до нас, а також слідкуйте за поновленнями списку запитань/відповідей на нашому сайті: stbcu.com.ua.