Керівництво з біологічної безпеки лабораторних досліжень при туберкульозі

Представляємо вашій увазі посібник "Керівництво з біологічної безпеки лабораторних досліжень при туберкульозі", опублікований у 2013 році за результатами технічних консультацій між Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Центром по контролю і профілактиці захворювань Сполучених Штатів Америки (CDC). Метою експертів, які працювали над створенням публікації, було досягнення консенсусу щодо основних принципів лабораторної практики і конструктивних особливостей, необхідних для встановлення мінімальних критеріїв забезпечення біобезпеки при проведенні діагностики туберкульозу за допомогою мікроскопії, культуральних досліджень, тестування на лікарську чутливість і молекулярного тестування в різних країнах і епідеміологічних умовах.

Вміщені в посібнику рекомендації засновані на оцінці ризиків, пов'язаних з різними технічними процедурами, які виконуються в лабораторіях різного типу, що здійснюють діагностику туберкульозу. У керівництві описані основні вимоги до приміщень і практичних методів роботи, які можуть бути адаптовані до місцевих або національних нормативних вимог або приведені у відповідність з результатами оцінки ризиків. Оцінка ризиків вимагає ретельно зважених суджень: з одного боку, недооцінка ризиків може піддати лабораторний персонал впливу небезпечних біологічних факторів, з іншого боку, застосування більш жорстких заходів зниження ризиків, ніж це необхідно, може створити зайве навантаження на співробітників лабораторії та збільшити видатки на створення і підтримку лабораторної інфраструктури. При оцінці ризиків слід брати до уваги рівень бактеріального навантаження матеріалів (наприклад, проб і культур), життєздатності бактерій, здатність досліджуваного матеріалу створювати аерозолі під час вивчення активності, робоче навантаження лабораторії, епідеміологію даної хвороби, а також стан здоров'я співробітників лабораторії; при проведенні оцінки слід враховувати також інші чинники, які можуть вплинути на ймовірність або наслідки впливу ТБ. 

Рекомендації призначені для директорів і керівників лабораторій і програм  боротьби з туберкульозом, а також лаборантів, які проводять тестування на туберкульоз , особливо в умовах високого  навантаження і низької  забезпеченості ресурсами. 

Завантажити публікацію