Аналіз недоліків системи надання послуг з ко-інфекції ТБ/ВІЛ

Проектом USAID ПКТУ спільно з Глобальним інститутом туберкульозу при Ратгерському університеті, Університет штату Нью-Джерсі був проведений комплексний аналіз недоліків системи надання послуг з ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ у десяти регіонах Проекту.

Метою дослідження було оцінити існуючі моделі та напрями співробітництва між протитуберкульозною і ВІЛ- службами та організаціями, які надають допомогу хворим з подвійною інфекцією ТБ/ВІЛ, а також розробити рекомендації щодо покращення системи надання послуг на інституційному рівні та на рівні окремих медичних закладів.

Ключові рекомендації, що даються у Звіті:

  • Потрібна більша інтеграція послуг з лікування поєднаної інфекції ТБ/ВІЛ; інтеграція повинна спиратись на модель, що впроваджується в ході реформи системи охорони здоров'я. Послуги з ТБ/ВІЛ мають бути доступними на будь-якому рівні надання медичної допомоги. Сімейні лікарі, а також фахівці вторинного і третинного рівня надання медичної допомоги повинні бути залучені до скринінгової діагностики, у деяких випадках до лікування та профілактики ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Ці заходи мають підтримуватися відповідним навчанням та моніторингом з метою підвищення знань медичних працівників, надання фахових медичних послуг, інформування населення щодо ТБ/ВІЛ задля зниження стигматизації та забезпечення доступу хворих на районному рівні до основних скринінгових та діагностичних інструментів (експрес-тест на ВІЛ, кількість клітин CD4).
  • В якості першого кроку до інтеграції, слід розробити або забезпечити перегляд національного законодавства про співпрацю між ТБ та ВІЛ службами, закладами ПМСД та організаціями, що надають соціальні послуги, включаючи питання децентралізації, механізми перенаправлення, моніторинг та оцінку.
  • Клінічні протоколи з ТБ та ВІЛ повинні бути переглянуті та оновлені, з особливим наголосом на діагностику та лікування ТБ серед людей, які живуть з ВІЛ або СНІД. Переглянути та оновити слід також настанови та рекомендації щодо діагностики і лікування позалегеневого ТБ.
  • В Україні повинні бути інституціоналізовані сучасні міжнародні настанови з ТБ/ВІЛ. Зокрема, у систему постдипломної освіти для фтизіатрів, інфекціоністів та надавачів медичних послуг на первинному рівні повинні бути включені клінічні та програмні компоненти, а також забезпечене необхідне навчання.

Ознайомитись зі звітом