Результати менторингових візитів Проекту до закладів первинної ланки медичної допомоги

З 1 жовтня 2013р. по 30 вересня 2014 р. Проект продовжив реалізацію наставницького підходу на рівні районів, ставлячи дві основні цілі для таких візитів: допомогти медпрацівникам медустанов первинної ланки підвищити якість виявлення та лікування туберкульозу і закріпити знання і навички, здобуті медпрацівниками на тренінгах проекту. 

Упродовж останнього року фахівці проекту та регіональні координатори здійснили 145 наставницьких візитів до центральних районних клінік та амбулаторій у сільських районах регіонів, що підтримуються USAID. У рамках візитів, 845 медпрацівників отримали технічну допомогу на робочому місці з питань діагностики та ведення випадків ТБ, заходів інфекційного контролю та покращення координації з надання послуг з ТБ-ВІЛ.

Регіональні координатори проекту почали з того, що обрали райони, які мали проблеми з виявленням і лікуванням туберкульозу. Координатори оцінили роботу медперсоналу, виявили прогалини та проаналізували причини неправильних дій. Якщо причиною виявилась відсутність знань, фахівці Проекту USAID ПКТУ спробували виправити ситауцію за допомогою міні-конференцій або тренінгів на робочому місці. Якщо причина полягала в організації роботи медзакладу, наставницька група шукала рішення спільно з адміністрацією

Особлива увага цього року приділялася складу регіональних наставницьких груп. Регіональні координатори Проекту слідкували за тим, щоб об'єднані наставницькі команди включали головних фтизіатрів, лабораторних спеціалістів та спеціалістів з моніторингу і оцінки обласного диспансеру. Такий підхід допомагає інституалізувати досвід наставництва і розвиває потенціал місцевих фахівців. Наприклад, наставницька команда  в Одеській області на чолі з головним фтизіатром активно здійснює наставництво за підтримки Проекту і буде здатна продовжити цю практику й після завершення донорської допомоги. Упродовж наступного року Проект планує підвищити ефективність наставницьких візитів, включивши в команду інших фахівців проекту та проведення спільних міжсекторальних візитів.

Результати менторингових візитів

Регіон

К-сть візитів

К-сть відвіданих  закладів

К-сть спеціалістів, що пройшли тренінг на робочому місці

 Тематика

 

 

Заклади ПМСД

Проти туб. заклади

 

Вия-влення ТБ

Д-сть лабо-раторій

ДОТ

TБ/ВІЛ

ІК ТБ

 

Донецька обл

3

10

 

 

 

25

 

1

 

 

Дніпропетровська  обл

47

157

44

521

40

66

45

39

41

 

Харківська обл

97

60

27

374

50

93

48

52

133

 

Херсонська обл

39

43

28

540

33

27

29

22

96

 

Луганська обл

24

52

23

275

16

32

19

22

23

 

Одеська обл

12

3

6

179

5

6

5

8

9

 

Запорізька обл

42

40

33

775

37

40

36

44

182

 

м.Київ

12

16

5

81

12

11

11

13

11

 

Загалом

276

381

166

2745

193

300

193

201

495

 

До таблиці не увійшли наставницькі візити до АР Крим і Севастополя – з початку 2014 року Проект не здійснював візитів до АР Крим і Севастополя у зв'язку з політичними обставинами. З квітня 2014 року Проект також не мав змоги повноцінно працювати в Донецьку, у травні та на початку червня не здійснювались візити до Одеси. 

Основна увага під час візитів до медичних закладів первинного рівня зосереджувалася на ознайомленні медперсоналу із вимогами Національного клінічного протоколу первинної, вторинної та третинної допомоги на туберкульоз. Протокол чітко визначає сферу відповідальності лікарів первинної медичної допомоги у виявленні хворих з підозрою на туберкульоз. Протокол також передбачає, що однією з ролей сімейних лікарів є нагляд за продовженням лікування пацієнтів на амбулаторно-поліклінічному етапі. Під час міні-конференцій, що проводились у рамках візитів, регіональні координатори також інформували медперсонал про лабораторні методи діагностики, інфекційний контроль, ведення випадків поєднаної інфекції туберкульозу та ВІЛ, обговорювали з місцевими фтизіатрами результати когортного аналізу у регіонах. 

Висновки за кожним менторинговим візитом команда проекту обговорювала з керівництвом відповідного загальнолікувального закладу, для спільного планування подальших кроків з поліпшення якості медичної допомоги. При необхідності, до обговорення висновків залучались керівник обласного протитуберкульозного закладу та лікар-інфекціоніст. У результаті такого підходу, показник виявлення туберкульозу методом мазка мокротиння на рівні ПМСД у проектних регіонах значно зріс і склав в середньому 3,2%, що вдвічі вище за середній показник у непроектних регіонах (в середньому 1,8%), хоча поки що й не досягає рекомендованого ВООЗ рівня 5%.

Окрім ознайомчих менторингових візитів, проект, спільно з обласними фтизіатрами, здійснював також повторні візити. Порівняння змін, що відбулися у закладах в період між візитами команди дали змогу оцінити позитивний вплив діяльності проекту на продуктивність закладів ПМСД. Об'єднані наставницькі команди провели 62 повторних візити і оцінили рівень знань 84 протренованих проектом медичних спеціалістів. Всі регіональні координатори повідомляють, що ці фахівці володіють більш високою кваліфікацією, аніж ті, хто не відвідували тренінги і підвищували свою кваліфікацію лише за рахунок власного щоденного досвіду. 

Хорошим прикладом відчутних позитивних змін у результаті рекомендацій, даних під час менторингового візиту, став досвід Синельникової районної лікарні у Дніпропетровській області. Після наставницького візиту та робочої зустрічі з медпрацівниками, місцева адміністрація: 

  • закрила пункти збору мокротиння у відділенні соціальних хвороб та терапевтичному відділенні, оскільки ці пункти не відповідали вимогам інфекційного контролю; 
  • відкрила пункти збору мокротиння у ПМСД віддалених районів (Ілларінове, Первомайське, Славгород); 
  • почала здійснювати аналіз ефективності виявлення хворих на туберкульоз за показником мікроскопії мокротиння; 
  • запровадила заходи інфекційного контролю у закладах первинного і вторинного рівня (розподіл потоків пацієнтів, виявлення зон високого ризику, розрахунок потреб у респіраторах і УФ-опромінювачах; закупила та встановила екрановані ультрафіолетові лампи у зонах високого ризику тощо). 

Показовими також були зміни, відзначені спеціалістом з туберкульозу при повторному візиті до Шевченківського району Харківської області: 

  • Спеціалісти районного протитуберкульозного диспансеру відмінно ведуть обліково-звітні форми з ТБ; 
  • Належним чином заповнюється ел. реєстр пацієнтів (Е-ТБ Менеджер); 
  • Розроблений локальний протокол і положення про заходи інфекційного контролю; 
  • Закуплені респіратори з HEPA-фільтрами для співробітників, які працюють у зонах високого ризику; 
  • У повній відповідності до існуючих регулятивів, якість зразків мокротиння перевіряється у пунктах збору мокротиння

Аналіз доповідей регіональних координаторів і поїздки на місця доводять, що наставництво є більш ефективним підходом, аніж моніторингові візити. Адже, наставництво не передбачає перевірки, і не має каральної функції. 

Проект планує продовжити практику здійснення наставницьких візитів при підтримці USAID і у наступному проектному році (жовтень 2014-вересень 2015), поширивши цю діяльність на два додаткових регіоних: Львівську та Кіровоградську області.