Недоліки, виявлені під час моніторингових візитів до регіональних протитуберкульозних служб за 2014 р.

(за інформацією ДУ "Український центр контролю за соціально нелбезпечними захворюваннями МОЗ України")

На виконання завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року №5451-VI, та в рамках реалізації грантів 9 та 10 раундів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією з метою здійснення моніторингу та оцінки заходів із протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання організаційно-методичної допомоги фахівці ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» (далі – УЦКС) здійснили 25 моніторингових візитів за 9 місяців 2014 року.

Візити проводилися командами фахівців та охоплювали такі напрямки діяльності:

 • управління програмою;
 • виявлення хворих на туберкульоз  та їх лікування на амбулаторному етапі;
 • діагностика та лікування;
 • протидія поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю;
 • реєстрація і облік;
 • інфекційний контроль туберкульозу;
 • фармакологічний нагляд.

За результатами візитів виявлено типові проблемні питання в організації надання медичної допомоги хворим на туберкульоз. Фахівцями УЦКС проведено узагальнення цих проблем за напрямками реалізації Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2017 роки.

До кінця поточного року планується здійснити аналогічні візити до решти регіонів України.

І. За напрямком управління програмою:

 1. Засідання обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу проводяться не систематично, не відслідковується виконання рішень зазначених засідань.
 2. Не запроваджено щоквартальний моніторинг спільної роботи туберкульозної служби з центром боротьби та протидії ВІЛ/СНІД з виявлення, лікування та профілактики ко-інфекції, що дозволяє оперативно виявляти та вирішувати проблеми.
 3. Не затверджений або не впроваджений локальний клінічний протокол медичної допомоги хворим на туберкульоз та з підозрою на туберкульоз.
 4. Кураторські візити до закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, здійснюються не до всіх закладів протягом року.

 

ІІ. За напрямком виявлення хворих на туберкульоз  та їх лікування на амбулаторному етапі:

 1. Заклади, що надають первинну медичну допомогу, належним чином не залучені до виявлення хворих на туберкульоз відповідно до вимог Уніфікованого клінічного протоколу «Туберкульоз» (далі – УКПМД). Не забезпечено у закладах ПМСД формування груп ризику осіб, які підлягають обстеженню на туберкульоз бактеріоскопічним методом обстеження, про що свідчить показник результативності роботи ТБ лабораторії І рівня по Україні становить 1,8 % при нормативі 3% (рекомендований показник ВООЗ – 5%).
 2. Не забезпечено проведення алгоритму дифдіагностики туберкульозу у пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою до закладів ПМСД та фтизіатричної служби, відповідно до УКПМД.
 3. Недостатня організація роботи ДОТ-кабінетів.

 

ІІІ. За напрямком діагностика та лікування:

 1. Не впроваджене проведення скринінгу осіб, які звернулися за медичною допомогою до закладів ПМСД, за допомогою анкети, відповідно до УКПМД.
 2. Низьке підтвердження діагнозу «Туберкульоз» методом мікроскопії мокротиння в лабораторіях тубзакладів (мінімально необхідно 50%).
 3. Не дотримуються вимоги УКПМД щодо досліджень за допомогою молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу (не правильно визначаються групи для обстеження з допомогою GeneXpert, не своєчасно видаються результати обстежень лікуючому лікарю, не своєчасно призначається лікування пацієнтам з Rif+ та не дотримуються вимоги стандарту інфекційного контролю з туберкульозу для таких пацієнтів).
 4. Не достатній рівень впровадження зовнішнього контролю якості лабораторій І рівня.
 5. Недостатнє охоплення хворих з високим ризиком відриву від лікування соціальною допомогою в рамках реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та за кошти місцевих бюджетів.
 6. Не налагоджено проведення консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію хворих на туберкульоз.
 7. Пацієнти з ВІЛ/СНІД з підозрою на туберкульоз обстежуються з метою виявлення туберкульозу на базі протитуберкульозних закладів, що може призвести до зараження стійким формами туберкульозу.
 8. Не у всіх випадках хворі на ко–інфекцію охоплені профілактичним лікуванням котримоксазолом та хіміопрофілактикою туберкульозу у ВІЛ – інфікованих.
 9. В центрі профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД відсутній в штатному розписі лікар-фтизіатр, а в обласному протитуберкульозному закладі –лікар-інфекціоніст.
 10. Не забезпечується своєчасне транспортування матеріалу, культур МБТ для постановки ТМЧ до лабораторії ІІІ рівня.

 

ІV. За напрямком протидія поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:

 1. Недостатня робота ЦЛКК (консиліуму) ХР ТБ (не здійснюється контроль за виконанням рішень ЦЛКК, не контролюється своєчасність призначення лікування ПТП ІІ ряду, не впроваджуються сучасні методи проведення ЦЛКК з допомогою скайп – зв’язку тощо).
 2. Не забезпечені в повній мірі дотримання моніторингу лікування відповідно до чинної нормативно-правової бази: щомісячний моніторинг маси тіла, дослідження на калій, ТТГ, консультації вузьких спеціалістів, проведення аудіометрії тощо.
 3. Не вжито заходів для формування прихильності до лікування пацієнтів з             МР ТБ.
 4. Не в усіх випадках пацієнти з МРТБ виписуються зі стаціонару для продовження лікування в амбулаторних умовах відповідно до критеріїв виписки згідно з  УКПМД.
 5. На амбулаторному етапі не забезпечено максимальне наближення до хворого ДОТ-послуг, не введені до штатного розпису посади патронажних медичних сестер, не дотримуються вимог чинної нормативно-правої бази щодо проведення контролю за прийомом кожної дози ПТП, в більшості закладів системи охорони здоров’я препарати видають хворим незалежно від прихильності до лікування на руки на тиждень або на 10 днів.
 6. АРТ не призначається якнайшвидше після початку протитуберкульозного лікування ВІЛ-інфікованим пацієнтам, хворим на МР ТБ.

 

ІV. За напрямком реєстрація і облік:

 1. Низька достовірність та якість обліково-звітних статистичних даних.
 2. Мають місце недоліки в реєстрації випадків туберкульозу:  відсутня або невчасна реєстрація пацієнтів з МРТБ, невірно визначається тип випадку МРТБ, невірно визначений результат лікування, не зазначений якісно анамнез лікування, не виставляється невдача лікування.
 3. В окремих випадках виявлено розбіжність даних ТБ01, ТБ03, ТБ 07, ТБ 08, історій хвороби і амбулаторних карт, реєстру хворих на туберкульоз.
 4. Не в повному обсязі заповнені форми ТБ01, в тому числі ТБ 01 МРТБ (не в усіх випадках зазначені реєстраційні номери, маса хворого, не вірно визначений результат лікування в анамнезі лікування, в примітках не зазначається причина зміни схеми лікування тощо).
 5. Не забезпечено якісне наповнення даними реєстру хворих на туберкульоз та відповідність даних до паперових носіїв.

 

VІ. За напрямком інфекційний контроль туберкульозу:

 1. На обласному рівні не затверджений наказ з впровадження стандартів інфекційного контролю туберкульозу, про порядок госпіталізації та розміщення хворих у відділеннях.
 2. Недостатній контроль за дотриманням вимог Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом відмічається в протитуберкульозних закладах, СНІД центрах, закладах ПСМД. 
 3. Недостатня кількість бактерицидних опромінювачів, респіраторів для медичного персоналу.
 4. У відділеннях, де лікуються хворі з мультирезистентним туберкульозом, не дотримуються вимоги адміністративного компоненту Стандарту інфекційного контролю щодо  етапності заповнення палат у для хворих з МР ТБ: в одній палаті перебувають хворі з різними строками госпіталізації, з різними результатами стійкості МБТ до ПТП, що є неприпустимим з огляду на ризик перехресного інфікування хворих Не розмежовані потоки хворих та не виділені зони ризику щодо хворих з підозрою на ко-інфекцію СНІД/туберкульоз.
 5. У протитуберкульозних закладах не внесені корективи до посадових інструкцій фахівців, відповідальних за виконання заходів з ІК
 6. Не всі медпрацівники охоплені фіт-тестуванням.

 

VІІ. За напрямком фармакологічний нагляд:

 1. Не призначена відповідальна особа за фармнагляд протитуберкульозних препаратів.
 2. Не всі випадки побічних дій ПТП зареєстровані.
 3. Недосконалий фармменеджмент (приміщення для зберігання лікарських засобів складів не відповідає вимогам наказу МОЗ від 16.12.2003 № 584 – не достатня площа складських приміщень та кількість піддонів / стелажів, не відповідають вимогам температурний режим та вологість, некоректний облік ПТП, порушення правил вхідного контролю якості тощо).
 4. Систематично не здійснюється аналіз відповідності використання та залишків ПТП 2 ряду, кількості хворих, які фактично знаходяться на лікуванні в ЛПЗ. Не налагоджений своєчасний розподіл та перерозподіл ПТП, не розроблена система руху препаратів за пацієнтом.

Пропонуємо адміністрації протитуберкульозних закладів вжити заходів щодо недопущення зазначених недоліків у подальшому.