Оновлено протокол по туберкульозу

МОЗ України затвердило оновлений текст Національного клінічного протоколу по туберкульозу. Відповідний наказ МОЗ підписано 04 вересня 2014р. під № 620 «Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної ( спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Туберкульоз", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2012 року № 1091»

Переглянути клінічний протокол, оновлений у липні 2014 року, можна тут.

У документ внесені важливі зміни згідно сучасних міжнародних підходів до контролю за туберкульозом. Найважливіша зміна стосується обов’язковості лікування під безпосереднім наглядом (ДОТ), яке у попередньому варіанті протоколу було визнаним показаним тільки представникам груп ризику відриву від лікування. Обов’язковість ДОТ-лікування ще раз підтверджена третьою редакцією Міжнародних Стандартів Контролю за Туберкульозом, оприлюднених у 2014 році. У оновленому варіанті Протоколу наголошується на необхідності проведення ДОТ на первинній ланці медичної допомоги, у медичних закладах будь-якої форми власності.

Крім того, у відповідності до міжнародних рекомендацій та даних доказової медицини:

  • Внесені зміни у стандартні та індивідуальні схеми лікування хіміорезистентного та мультирезистентного туберкульозу
  • Протирецидивні курси рекомендовані тільки ВІЛ-позитивним хворим.
  • Наголошено на пріоритетності амбулаторного лікування туберкульозу, у тому числі із бактеріовиділенням. Окремо виділені показання до госпіталізації.
  • Внесено зміни до визначення категорій лікування. Зараз рецидивом вважається повторний випадок туберкульозу, незважаючи на наявність або відсутність бактеріовиділення.
  • Переглянуто підкатегорії хворих на мультирезистентний туберкульоз. Виділено такі під категорії (на відміну від попередньої редакції зараз категорії не нумеруються):

o    випадки МР ТБ, що підтверджені ТМЧ;

o    випадки ризику МР ТБ, які за рішенням ЦЛКК ХР ТБ зареєстровані до 4 категорії: хворі які мали підтверджений контакт з хворим на МР ТБ (у тому числі, ті, в яких відсутній рост культури); ВІЛ-інфіковані хворі, які мали невдачу лікування 1 курсу (у тому числі, ті, в яких відсутній рост культури)

o    випадки ТБ із розширеною резистентністю МБТ до ПТП за результатами ТМЧ МБТ (РР ТБ);

o    випадки ХР ТБ (випадки полі резистентності до ізоніазиду) , які згідно з профілем резистентності потребують лікування тривалістю більше 12 міс;

o    випадки рифампіцин-резистентого туберкульозу (Риф ТБ) підтвердженого за допомогою молекулярно-генетичних або бактеріологічних методів;

o    випадки хіміорезистентого туберкульозу для хворих, яким призначення протитуберкульозного лікування не рекомендоване (тяжкі побічні реакції, тяжка супутня патологія, призначене паліативне лікування, доведена неприхильність тощо).

  • Уточнені терміни припинення лікування туберкульозу хворим четвертої категорії. Зокрема, рекомендується розглянути питання про невдачу лікування, якщо зберігається бактеріовиділення та/або є ознаки прогресування захворювання через 4 місяця після початку лікування.
  • Уточнені дефініції. Наприклад, замість діагнозу «Туберкульоз без визначеної локалізації», згаданого у попередній редакції, який не відповідає сучасним уявленням про патогенез та діагностику туберкульозу, у відповідності до МКХ 10 рекомендується встановлювати діагноз «A15.9 Туберкульоз органів дихання без визначеної локалізації, підтверджений бактеріологічно та гістологічно» у випадку, коли МБТ виявлені у мокротинні двічі будь-яким культуральним методом дослідження, якщо навіть після застосування всіх можливих методів обстеження локалізація туберкульозного процесу не встановлена.

При розгляданні питань встановлення діагнозу мультирезистентного туберкульозу та призначення хіміотерапії у цьому випадку окремо розглядаються дії у разі виявлення резистентності до рифампіцину за технологією Xpert MTB/RIF.

У Протокол додано Положення про ЦЛКК, де зафіксований склад комісії, випадки, що повинні в обов’язковому порядку розглядатися на засіданнях комісії, терміни, в які повинно виноситись рішення ЦЛКК, необхідні дії комісії у різних клінічних ситуаціях. Додано також довідкову інформацію щодо шифрування діагнозу за МКХ 10.