Туберкульоз. Схеми і таблиці для лікарів закладів вторинної і третинної медичної допомоги

Проект USAID ПКТУ підготував нове видання для спеціалістів: "Туберкульоз. Схеми і таблиці для лікарів закладів вторинної і третинної медичної допомоги".

Посібник створений на основі чинних Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим «Туберкульоз» та Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)».

У публікації компактно зібрані такі основні довідкові матеріали, як класифікація випадків туберкульозу і категорії хворих, показання для госпіталізації, алгоритми ведення хворих на туберкульоз та коінфекцію ТБ/ВІЛ, стендартні схеми лікування, календарі моніторингу лікування, оцінка результатів лікування, методи корекції побічних реакцій тощо. 

Завантажити публікацію