Ретроспективне дослідження економічної ефективності організаційних моделей надання медичної допомоги пацієнтам з ТБ у м. Кривий Ріг

У березні 2015 р. проект USAІD ПКТУ представив результати ретроспективного дослідження економічної ефективності організаційних моделей надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на туберкульоз, у місті Кривий Ріг. Запрошуємо вас ознайомитись із повним звітом за результатами проведеного дослідження: https://stbcu.com.ua/wp-content/uploads/2015/05/FINAL_Звіт-досл.-ек-еф.-по-ТБ-з-додатками_12-05-2015.pdf

Нагадаємо, дослідження являє собою ретроспективний аналіз даних за 2013 рік та включає дві складові:

  • оцінку вартості (на основі Керівництва ВООЗ щодо аналізу економічної ефективності програм контролю за туберкульозом);
  • оцінку ефективності (на основі аналізу прихильності до ДОТ-лікування та результатів лікування).

Дослідження проводилось на основі даних, представлених КЗ «Криворізький протитуберкульозний диспансер №2 ДОР» та Амбулаторією загальної практики сімейної медицини №1 (КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4»). Проаналізовані дані 70 пацієнтів першої, другої та третьої категорії, що були зареєстровані на лікування у 2013 році та, відповідно до вимог Національного Протоколу з туберкульозу, не потребували госпіталізації.

У результаті дослідження зроблені такі висновки:

  • Середня вартість повного курсу лікування одного пацієнта з туберкульозом в амбулаторній моделі у 5 разів нижча, ніж у стаціонарно-амбулаторній моделі.
  • Вартість одного дня лікування у ДОТ-кабінеті протитуберкульозної служби чи закладу ПМСД в середньому у 16 разів нижча, ніж у терапевтичному стаціонарі протитуберкульозної служби.
  • Надання медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом у денному стаціонарі, а також силами неурядових організацій, таких як Товариство Червоного Хреста України, є альтернативними формами амбулаторного лікування, доцільними  для хворих із високим ризиком відриву від медичного спостереження. Втім, такі форми медичної допомоги є удвічі або й втричі дорожчими, ніж лікування у ДОТ-кабінеті.
  • За умови використання амбулаторної моделі, прихильність пацієнтів з туберкульозом до лікування під наглядом є вищою, ніж в умовах стаціонару. Водночас різновиди організації лікування на амбулаторному етапі суттєво не впливають на прихильність. 

Таким чином, впровадження амбулаторної моделі надання медичної допомоги ТБ пацієнтам є більш ефективним заходом та має потенціал суттєво покращити якість програми боротьби з туберкульозом та знизити їхню вартість.

Коротко результати дослідження представлені також у цій презентації.