Дніпропетровська область

 

Епідситуація щодо ТБ, МР ТБ та ТБ/ВІЛ

Захворюваність на ТБ у Дніпропетровській області у 2014 році склала 68,3 на 100 тис. населення. Динаміка захворюванності має тенеденцію до зниження як у абсолютних цифрах, так і в відносних показниках. Щорічно реєструється понад 2000 нових випадків ТБ. Виявлення ТБ методом мікроскопії мазка становить 2,8 %, при середньому показнику по Україні 2,2 %.

Захворюваність туберкульозом (вперше зареєстровані хворі)

Адміністративні території

Абсолютні числа

На 100 тис. населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Дніпропетровська

2658

2640

2248

80,1

79,9

68,3

Україна

30958

30819

22821

68.1

67.9

53.2 

Кількість випадків туберкульозу, в яких діагноз МР ТБ/РР ТБ підтверджено вперше у житті, 2014

Адміністративні території

Кількість випадків ТБ, у яких  підтверджено діагноз МР ТБ/РР ТБ

з них розпочали лікування у звітному році

Підтверджений випадок МР ТБ

з них РР ТБ

Усього

Дніпропетровська

1023

89

977

 Україна

7855

1201

7540

Смертність від туберкульозу в Україні (за даними Держстату України)

Адміністративна територія

Абсолютні числа

На 100 тисяч населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Дніпропетровська

731

646

557

22.0

19.5

16.9

Україна

6862

6390

5240

15.1

14.1

12.2

Поширеність ТБ/ВІЛ

Адміністративні території

Абсолютні числа

На 100 тис. населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Дніпропетровська

1519

1083

1126

45.8

32.8

34.2

Україна

7456

6599

6216

16.4

14.5

14.5

Ситуація з ВІЛ інфекцією у Дніпропетровській області залишається стабільно напруженою. У 2013 році було виявлено 1083 випадків, у 2014 – 1126 випадків.  Серед вперше виявлених хворих та рецидивів ТБ у 2014 році 22%  пацієнтів є ВІЛ інфікованими (698 з 3155). Відсоток ТБ хворих, що були протестовані на ВІЛ у 2014 році, склав 97.7%.

ТБ є основною причиною смерті серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

 

Померло хворих ТБ від СНІДу

Адміністративна територія

Абсолютні числа

На 100 тисяч населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Дніпропетровська

590

552

412

17.8

16.7

12.5

Україна

2786

2522

1994

6.1

5.6

4.6

 

 

СПІВПРАЦЯ З ПРОЕКТОМ USAID «ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ В УКРАЇНІ»

Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» працює в регіоні з квітня 2012. У серпні 2012 року підписано меморандум з управлінням охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА.

Результати, досягнуті у регіоні за час співпраці:

 • Проект сприяв реорганізації та підтримує роботу центральної лікарської консультативної комісії з туберкульозу (ЦЛКК) та обласного МРТБ-консиліуму для розгляду випадків мультирезистентного туберкульозу.

 • Розроблені механізми безперервного лікування хворих МРТБ за принципом «ліки за пацієнтом».

 • Проводиться навчання спеціалістів на тренінгах, організованих за технічної підтримки Проекту. Станом на 1 січня  2016 року навчено 332 медичних працівників, з них 170 – з лікувальної мережі першого рівня, 63-фтизіатрів, 69 лабораторних спеціалістів.

 • З метою відпрацювати модель для реформування протитуберкульозних послуг, Проект здійснив дослідження економічної ефективності різних моделей лікування туберкульозу на базі міського протитуберкульозного диспансеру м.Кривий Ріг та розпочав пілотування амбулаторного лікування хворих на туберкульоз у м.Кривий Ріг.

 • Розроблений локальний протокол і маршрут пацієнта з ведення випадків мультирезистентного туберкульозу

 • Покращено клінічну базу: зокрема, роботу з інфекційного контролю (вдосконалено розподіл потоків хворих у стаціонарних відділеннях – проведено розподіл приміщень установи по зонах ризику інфікування, організовано харчування хворих по палатах, розроблений перспективний план реструктуризації стаціонарних відділень, стандарти операційних процедур, алгоритми з біобезпеки роботи КДЛ), покращилися заходи з лікування (показник дотримання стандартів надання медичної допомоги хворим на туберкульоз – 96%, скоротилися терміни початку протитуберкульозної терапії – до 3 діб, 100% хворих представляються на ЦВКК, препарати II ряду призначаються тільки за рішенням МРТБ консиліуму), покращилася лабораторна діагностика (скоротилися терміни видачі результатів ТЛЧ, на адміністративні території області результати аналізів передаються в той же день за допомогою Інтернету, посилено контроль за отриманням результатів ТЛЧ у хворих з МРТБ).

 • Створено архів клінічних випадків, який постійно оновлюється.

 • Підтримується робота Тренінгового центру на базі ДОККЛПО «Фтизіатрія». На базі центру проводяться тренінги для представників інших регіонів Проекту.

Лабораторна діагностика:

ДОККЛПО "Фтизіатрія" має лабораторію третього рівня, яка відповідає за координацію лабораторної мережі на обласному рівні. Ця лабораторія була добре обладнана USAID та Проектом Глобального фонду, і виконує всі необхідні дослідження на ТБ, в тому числі сучасні методи тестування для діагностики МЛС-ТБ. Лабораторія кілька років поспіль успішно проходить зовнішній контроль якості, який передбачений Національної референс-лабораторією. Сама лабораторія забезпечує зовнішній контроль якості для всіх лабораторій першого і другого рівень в області. У результаті попередньої та теперішньої підтримки USAID, ця лабораторія має суттєвий досвід у впровадженні міжнародно визнаних тестів контролю якості для більш надійної діагностики туберкульозу.

Лабораторні фахівці ДОКЛПО "Фтизіатрія", завдяки USAID, пройшли навчання у якості тренерів з бактеріологічної та молекулярної діагностики туберкульозу. Зараз час вони проводять тренінги для лабораторних фахівців з інших регіонів України, які підтримує USAID, а також здійснюють навчання на робочому місці по забезпеченню якості лабораторних досліджень та ефективної діагностики туберкульозу для місцевих лабораторних фахівців. У результаті реалізації проекту 100%  лабораторій в області виконують високоякісні мікроскопічні дослідження на ТБ.

Відповідно до міжнародних рекомендацій, ідеальним співвідношенням кількості лабораторій до кількості населення повинно бути одна лабораторія на 100,000 населення. Тому, для поліпшення доступності пацієнтів до обстеження, і при наполегливій роботі Проекту в 2014 році було збільшено кількість центрів мікроскопії у місті-мільйоннику Дніпропетровську (з 2 до 10) та в м Кривий Ріг (з 2 до 5).

 

Менторингові візити:

З метою проведення моніторингу наданих послуг (навчання фахівців) та впровадження набутих знань у своїй діяльності організовано проведення менторингових візитів в лікувально – профілактичних закладів адміністративних територій області. Менторингова бригада включає в себе тренерів Проекту за клінічним і лабораторним компонентами і регіонального координатора Проекту USAID. Проведення менторингових візитів впливає на поліпшення якості надання протитуберкульозної допомоги; підвищення ефективності роботи фахівців з урахуванням специфіки їх роботи і сприяє залученню первинної медико-санітарної допомоги для надання послуг з профілактики та лікування ТБ, впровадженню і поліпшенню системи контролю якості лабораторних досліджень на туберкульоз в мережі лабораторій з мікробіологічної діагностики, впровадженню стандартів інфекційного контролю на рівні медичних установ.

Зокрема, за технічної підтримки Проекту відбулися менторингові візити Національної експертної групи з інфекційного контролю  до 7 лікувальних закладів області, включаючи СНІД Центр. На робочому місці питанням ТБ ІК навчено 420 медичних працівників.

 

Поліпшення доступу до послуг протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ:

 • Визначені прогалини у наданні інтегрованих послуг з протидії ТБ/ВІЛ

 • Всі хворі на ТБ проходять тестування на ВІЛ; ті, у кого виявлений вірус імунодефіциту людини, отримують своєчасне обстеження і лікування

 • У Дніпропетровському міському тубдиспансері відкрито новий сайт з надання АРТ

 • Люди, які живуть з ВІЛ, постійно проходять скринінг на наявність симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Це забезпечує раннє виявлення туберкульозу та своєчасне лікування

 • Проведені ряд робочих зустрічей та тренінгів з прихильності до лікування ТБ/ВІЛ, ефективної системи перенапрвлення, консультування пацієнтів з ТБ і ВІЛ, в тому числі для представників НУО

ПЕРЕГЛЯНУТИ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ В дніпропетровській ОБЛАСТІ