Харківська область

Захворюваність на ТБ у Харківській області у 2014 році склала 38,0 на 100 тис. населення. Динаміка захворюванності має тенеденцію до зниження як у абсолютних цифрах, так і у відносних показниках. Щорічно реєструється близько 1000 нових випадків ТБ. Виявлення ТБ методом мікроскопії мазка становить 1,4 %, при середньому показнику по Україні 2,2 %.

Захворюваність туберкульозом (вперше зареєстровані хворі):

Адміністративні території

Абсолютні числа

На 100 тис. населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Харківська

1264

1118

1034

46,4

41,0

38,0

Україна

30958

30819

22821

68.1

67.9

53.2 

 

 

Кількість випадків туберкульозу, в яких діагноз МР ТБ/РР ТБ підтверджено вперше у житті, 2014:

Адміністративні території

Кількість випадків ТБ, у яких  підтверджено діагноз МР ТБ/РР ТБ

З них розпочали лікування у звітному році

Підтверджений випадок МР ТБ

з них РР ТБ

Усього

Харківська

361

52

336

 Україна

7855

1201

7540

 

 

Смертність від туберкульозу в Україні (за даними Держстату України)

Адміністративн а територі я

Абсолютні числа

На 100 тисяч населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Харківська

369

337

285

13,5

12,4

10,5

Україна

6862

6390

5240

15.1

14.1

12.2

 

 

Поширеність ТБ/ВІЛ:

Адміністративні території

Абсолютні числа

На 100 тис. населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Харківська

178

132

132

6,5

4,8

4,9

Україна

7456

6599

6216

16.4

14.5

14.5

Ситуація з ВІЛ інфекцією у Харківській області залишається напруженою. Серед вперше виявлених хворих та рецидивів ТБ у 2014 році 6,7%  пацієнтів є ВІЛ інфікованими (81 з 1202). Відсоток ТБ хворих, що були протестовані на ВІЛ у 2014 році, склав 98,8%.

ТБ є основною причиною смерті серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

 

Померло хворих ТБ від СНІДУ:

Адміністративн а територі я

Абсолютні числа

На 100 тисяч населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Харківська

54

39

22

2,0

1,4

0,8

Україна

2786

2522

1994

6.1

5.6

4.6

 

 

Співпраця з проектом USAID  «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»

Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» розпочав свою роботу в регіоні з підписання Меморандуму про розуміння та співпрацю з Харківською обласною адміністрацією в серпні 2012 року.

За період роботи Проекту в Харківській області було налагоджено співпрацю з первиною мережею надання медичної допомоги хворим на туберкульоз. У результаті цієї роботи медичні працівники стали краще проводити діагностику, лікування хворим на туберкульоз та почали впроваджувати міжнародні практики з інфекційного контролю за туберкульозом. Можна відзначити чудову співпрацю між центрами СНІДу та протитуберкульозними закладами в Харківській області.

З метою покращення якості надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, понад 360 лікарів-фтизіатрів, інфекціоністів та лабораторних спеціалістів області пройшли навчання на організованих Проектом USAID тренінгах. Ще більше взяли участь у семінарах, конференціях, круглих столах та інших організованих Проектом заходах.

За підтримки Проекту, в 2014 році було здійснено 31 моніторинговий виїзд, це більше половини всіх, що були здійснені обласними фахівцями до районів області.

Під час візитів фтизіатрам районів області надавалась органіазційно-методична та консультативна допомога, здійснювався контроль впровадження в закладах охорони здоров'я області оновленого Протоколу надання медичної допомоги при туберкульозі та залучення закладів первинної і вторинної медичної допомоги до надання протитуберкульозних послуг.

Завдяки такій практичній підтримці, підвищується якість надання медичної допомоги хворим на ТБ/МРТБ/ВІЛ, своєчасного виявлення осіб з підозрою на ТБ на рівні ПМСД, впровадження національних і міжнародних практик щодо лабораторних досліджень та інфекційного контролю, удосконаленню ведення електронного реєстру хворих на туберкульоз e-TB Manager на районному рівні. Так, показник виявлення туберкульозу за результатами бактеріоскопії мазка мокротиння зріс в Харківській області з 1,3% в 2013 році до 1,8% у 2014 році і до 2,4% за даними 11 місяців 2015 року, а показник лікування чутливого туберкульозу – з 59% (2013) до 62% (2014), мультирезистентного туберкульозу – з 39% (2013) до 45% (2014).

В області розроблений локальний протокол та маршрут пацієнта по веденню випадку туберкульозу.

На теперішній час дистанційно працюють ЦЛКК та МРТБ-консиліум, що допомагає своєчасно призначати хворим хіміотерапію протитуберкульозними препаратами, а у випадку МРТБ – препарати ІІ ряду (за необхідності – коригування схеми лікування).

 

Інфекційний контроль. За підтримки Проекту командою Національної експертної групи з ТБ ІК здійснено візити до обласного центру боротьби та профілактики зі СНІДом та 4 протитуберкульозних диспансерів обласного підпорядкування. Результатом візитів стало: перегляд планів з інфекційного контролю, проведення оцінки 110 УФ – випромінювачів, 11 ШББ та 11 вентиляційних систем.

В 2013 році відповідно до рекомендацій Проекту проведена реконструкція відділення для МРТБ хворих з врахуванням вимог інфекційного контролю до потенціалу даного структурного підрозділу.

 

Розширення доступу до послуг з ко – інфекції ТБ/ВІЛ. Проект ініціював складання регіонального наказу про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД в області в якому ТБ диспансер визначений закладом, де здійснюється АРТ та лабораторне обстеження хворих на ТБ/ВІЛ.

Проектом розроблена база даних з напрямку моніторингу та оцінки з ТБ/ВІЛ, яка ведеться інфекціоністами СНІД-центру та районів. Завдяки цій базі, є можливість оцінювати ефективність впроваджених заходів серед ЛЖВ щодо поліпшення ситуації з ТБ/ВІЛ (профілактика ТБ, скринінгове анкетування для виявлення симптомів ТБ, діагностичне обстеження на ТБ та лікування ПТП та АРВ препаратами), а також проводити моніторинг перенаправлення пацієнтів з ТБ/ВІЛ.

За сприяння Проекту, у рутинну медичну практику впроваджене скринінгове анкетування щодо симптомів ТБ серед ЛЖВ (навчання, менторінгові візити, забезпечення анкетами) та дослідження мокротиння GENE EXPERT.

У 2014-2015 роках Харківський обласний благодійний фонд «Парус» реалізував проект «Покращення доступу до послуг щодо ко-інфекції ТБ/ВІЛ в закладах пенітенціарної системи» за грантові кошти Проекту USAID.

 

Лабораторна діагностика. Фахівці лабораторій області пройшли організовані Проектом USAID тренінги з методик проведення лабораторних досліджень, удосконалення навичок користування ПК, тренінги для медичних працівників різних спеціальностей перед початком проведення пілотного дослідження DRS.

USAID також підтримав участь фахівців лабораторії у кількох міжнародних тренінгах з використання сучасних методів діагностики ТБ: в Душанбе, Ризі та Варшаві (два останніх – за підтримки попереднього проекту USAID).

Завдяки Проекту, в 2015 році стало можливим провести менторингові візити до кожної лабораторії області (45). Лабораторії, в яких виявлено проблеми, представники обласної лабораторії відвідали двічі. Під час візитів висококваліфіковані експерти обласної лабораторії спільно з експертами Проекту надають практичну допомогу і консультації, виявляють можливі проблеми на місцях і тут же надають рекомендації щодо їх усунення.

Лабораторія працює не тільки як діагностична установа, а також є центром з контролю лабораторій з діагностики туберкульозу нижчого рівня. Вона контролює роботу 40 лабораторій у ПМСД і 5 спеціалізованих лабораторій протитуберкульозної служби. Саме завдяки підтримці USAID, область однією з перших в Україні почала програму контролю якості досліджень в 2005 році і з тих пір всі 100% лабораторій області щорічно проходять зовнішню оцінку якості досліджень. Причому, в Харківській області лабораторії демонструють стабільно високі результати досліджень, набираючи не менше 95 балів зі 100 можливих. На щорічних конференціях, які також підтримуються USAID, обговорюється кожен нюанс проведення ЗКЯ, складності, які виникли у лабораторій, доносяться міжнародні рекомендації і планується подальша робота.

У 2015 році також вперше в Україні Проект спільно з національною лабораторією провів ЗКЯ у лабораторіях другого рівня.

Харківська область разом із Херсонською були обрані для проведення пілотного дослідження DRS. У результаті пілоту, який проводився USAID, були відпрацьовані основні процедури проведення дослідження, виявлені можливі ризики та розроблені рекомендації для проведення повномасштабного дослідження в Україні.

Оскільки лабораторія Харкова показує стабільно якісні результати, вона була обрана провідною контролюючої лабораторією при проведенні DRS в Україні: вона одна з 5-ти лабораторій України, яка проводила контроль якості досліджень зразків з лабораторій шести інших регіонів. Проект USAID закупив лабораторні матеріали високої якості для проведення DRS, оскільки якість витратних матеріалів безпосередньо впливає на якість дослідження. При цьому Проект забезпечив лабораторними матеріалами всі лабораторії України, які брали участь у дослідженні, що є дуже важливим при зіставленні отриманих результатів у масштабах країни.

На даний час проведення DRS в країні закінчено, вже відомі його результати: 23,3% нових випадків туберкульозу і 58,7% випадків повторного лікування виявляються резистентними в Україні,

Лабораторія Харкова стала одним з центрів для навчання лабораторних фахівців з інших регіонів. Так, Проект USAID розробив тренінг з інфекційного контролю в мікробіологічних лабораторіях, що здійснюють діагностику ТБ. У рамках тренінгу були навчені 42 лабораторних фахівця з усіх Проектних регіонів. Тренінг проводили кращі експерти країни з питань інфекційного контролю: адміністративного, інженерного, персонального. Завідуюча Харківською обласною лабораторією була одним з тренерів. Для проведення цього тренінгу використовувалось сучасне лабораторне обладнання для діагностики ТБ та захисту персоналу від біологічної небезпеки при проведенні діагностичних процедур.

Також, на базі Харківської лабораторії вперше в Україні був проведений 5-денний тренінг для ведучих лабораторій, які контролюють якість лабораторних досліджень в лабораторіях нижнього рівня в 10 проектних областях.

На прохання Проекту USAID, Харківська лабораторія надає підтримку новому проектному регіону – Львівської області в організації проведення ЗКЯ. Зокрема, підготувала панельні завдання для проведення ЗКЯ на Львівщині.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ В ХАРКівській ОБЛАСТІ