м.Київ

 

 

 

 

СПІВПРАЦЯ З ПРОЕКТОМ USAID «ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ В УКРАЇНІ»

Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» розпочав свою роботу у м. Києві в серпні 2012 року.

Підвищення якості і збільшення доступності протитуберкульозних послуг на рівні первинної ланки надання медичної допомоги (ПМСД). З 2012 до квітня 2016 р., 140 терапевтів, сімейних лікарів та медичних сестер ПМСД пройшли тренінги, організовані проектом та 98 лікарів закладів ПМСД мали можливість покращити свої знання на організованих проектом семінарах.

У результаті цієї роботи медичні працівники намагаються краще проводити діагностику, лікування хворим на туберкульоз, а в окремих закладах почали впроваджувати міжнародні практики з інфекційного контролю за туберкульозом.

У 22 закладах ПМСД м.Києва хворим на туберкульоз надаються ДОТ – послуги. Карта медичних закладів м.Києва, що надають протитуберкульозні послуги: http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=bdb9620dc71247d6b365ca4ea53d3c88

 

Лабораторна діагностика.

З метою централізації бактеріоскопічних та бактеріологічних досліджень туберкульозу та для покращення якості лабораторної діагностики, на початку 2015 року було проведено реорганізацію ТБ лабораторної мережі міста.  Кількість лабораторій 1 рівня було скорочено з 24 до 13.

З 2012 року лабораторії першого рівня м. Києва беруть участь у зовнішньому контролі якості та показують високі результати діагностики. З 2014 року всі вони беруть участь у зовнішньому контролі якості за допомогою всіх трьох рекомендованих ВООЗ методів. При цьому набирають максимальну кількість балів при проходженні контрольного завдання методом панельного тестування.

У вересні 2015 року обидві лабораторії 2-го рівня м. Київ успішно пройшли зовнішній контроль якості бактеріологічних досліджень для лабораторій 2-го рівня, який за підтримки Проекту уперше в Україні був проведений Центральною референс-лабораторією у проектних  регіонах.

У квітні 2015 року лабораторія 3 рівня разом з лабораторіями інших проектних регіонів взяла участь у зовнішньому контролю якості тесту медикаментозної стійкості та бактеріоскопії. Зараз проходить виконання контрольних тестів, через 3 місяці будуть підведені підсумки зовнішнього  контролю якості. це третій поспіль раунд зовнішнього контролю якості для цієї лабораторії; два попередніх були пройдені з високим результатом, завдяки чому, зокрема, вона була обрана у якості однієї з 5 зональних лабораторій для проведення епідеміологічного дослідження збудника туберкульозу (DRS-длослідження, що проводилось упродовж 2013-2014 р.р.).

 

ТБ та МРБТ. З метою покращення якості надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, 26 лікарів-фтизіатрів з міста Києва пройшли навчання на семінарі з питань ТБ та МРБТ, 54 фтизіатра взяли участь у семінарах з оновленого національного протоколу. Медичні фахівці міста брали участь у численних конференціях, круглих столах та інших організованих Проектом заходах, в тому числі міжнародному тренінгу «Програмний та клінічний менеджмент МР ТБ для медичних сестер» (Томськ, Росія), міжнародному тренінгу «Програмний менеджмент випадків ТБ, МР ТБ для лікарів-фтизіатрів» (Тарту, Естонія), тренінгах для тренерів-лікарів з ведення випадку ТБ в закладах ПМСД.

Велика увага надається навчанню спеціалістів на робочому місці. Що здійснюється під час менторингових візитів до медичних закладів міста. В період з середини 2012 року до квітня 2016 р. регіональним координатором проекту спільно з фахівцями ТМО «Фтизіатрія» здійснено 34 менторингові візити, під час яких навчено 206 спеціалістів. Це сприяє підвищенню якості медичної допомоги хворим на туберкульоз і ТБ/ВІЛ, своєчасному виявленню осіб з підозрою на ТБ на рівні ПМСД, дотриманню та впровадженню національних і міжнародних практик щодо лабораторних досліджень та інфекційного контролю.

У м. Київ розроблений локальний протокол та маршрут пацієнта з ведення випадку туберкульозу. На теперішній час працює ЦЛКК та МРТБ-консиліум, що дозволяє своєчасно призначати хворим хіміотерапію протитуберкульозними препаратами, а у випадку МР ТБ – препарати ІІ ряду (за необхідності – коригувати схеми лікування).

 

Інфекційний контроль. За підтримки Проекту командою Національної експертної групи з ТБ ІК здійснено візити до обласного центру боротьби та профілактики зі СНІДом та 4 протитуберкульозних закладів м. Київ.

За підтримки Проекту USAID командою Національної експертної групи з ТБ ІК здійснено візити до обласного центру боротьби та профілактики зі СНІДом та 4 протитуберкульозних закладів м. Київ. ЦУ результаті візитів:

 • покращено знання та навички медичного персоналу з питань інфекційного контролю;
 • переглянуті плани з інфекційного контролю;
 • перевірена робота 105 УФ-випромінювачів, 8 шаф біобезпеки та 7 вентиляційних систем та інших інженерних заходів;
 • надана допомога у створені стандартів операційних послуг (СОПів);
 • надані інші рекомендації щодо налагодження внутрішнього аудиту з інфекційного контролю.

 

Розширення доступу до послуг з ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Проектом розроблена база даних з напрямку моніторингу та оцінки з ТБ/ВІЛ, яка ведеться інфекціоністами СНІД-центру. Завдяки базі даних, є можливість оцінювати ефективність впроваджених заходів серед ЛЖВ щодо поліпшення ситуації з ТБ/ВІЛ (профілактика ТБ, скринінгове анкетування для виявлення симптомів ТБ, діагностичне обстеження на ТБ та лікування ПТП та АРВ препаратами), а також проводити моніторинг перенаправлення пацієнтів з ТБ/ВІЛ.

Проект також сприяв впровадженню у рутинну медичну практику Скринінгового анкетування з симптомів ТБ серед ЛЖВ (навчання, менторингові візити, забезпечення анкетами).

Проект ініціював перегляд регіональних наказів/документів з метою удосконалення політик та керівництв з ТБ/ВІЛ для покращення відповідної діяльності:

 • створений наказ СНІД центру про запровадження моніторингу поширення ко-інфекції ТБ/ВІЛ серед ЛЖВ, яким затверджена облікова форма – вкладиш «Моніторинг ТБ/ВІЛ» до амбулаторної карти пацієнта;
 • розроблено проект наказу про удосконалення організації надання медичної допомоги хворим на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ у м.Київ

Після актуалізації питання ко-інфекції ТБ/ВІЛ фахівці Київського СНІД центру провели оцінку стану з ко-інфекції ТБ/ВІЛ та ефективності відповідних заходів. Також у м. Київ проведений глибокий аналіз смертності пацієнтів з ТБ/ВІЛ в результаті якого зроблені висновки що задля істотного зниження захворюваності та смертності хворих на ТБ/ВІЛ необхідно:

-    Фтизіатрам та сімейним лікарям розширення програм тестування на ВІЛ хворих на ТБ та з підозрою на ТБ, що сприятиме більш ранньому виявленню;

-    Фтизіатрам та інфекціоністам впроваджувати систему МіО ефективності профілактичних і лікувальних заходів ТБ/ВІЛ;

-    Інфекціоністам посилити профілактичний та діагностичний компонент з ТБ у системі надання медичної допомоги ЛЖВ.

 

АКСМ гранти. Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» підтримує впровадження трьох грантів з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) у м. Києві:

 • АКСМ грант: «Пліч-о-пліч: покращення прихильності до лікування ТБ через надання соціально-психологічної підтримки пацієнтам». Виконавець: МГО «Міжнародний Інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу». Тривалість гранту: грудень 2015 – грудень 2016. Мета: зниження частоти відривів від лікування на амбулаторному етапі лікування туберкульозу з 14% до максимум 8%, у цільових районах м. Києва упродовж одного року. Досягненню мети сприятиме надання соціально-психологічної підтримки хворим на туберкульоз. Надання пацієнтам соціально-психологічної підтримки шляхом індивідуальних та групових консультацій, навчання фахівців медичної та соціальної сфери організації послуг соціально-психологічної підтримки хворим на туберкульоз, розробка методичних рекомендацій з організації соціально-психологічної підтримки та розробка Програми підтримки пацієнтів з ТБ для формування прихильності до лікування (сесії групових занять), поширення найкращих практик  серед працівників медичної та соціальної сфери, які працюють з хворими на туберкульоз. Проведення зазначених заходів допоможе покращити якість послуг хворим на ТБ, посилити потенціал осіб, що надають догляд, та сформувати зв’язок між лікуванням туберкульозу та іншими соціальними послугами.
 • АКСМ грант: «Тобі слід знати про туберкульоз». Виконавець: МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI). Мета гранту – створення моделі виявлення туберкульозу серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на прикладі міста Києва. Тривалість гранту: грудень 2015 – грудень 2016. У в рамках гранту, LHSI проведе соціологічне дослідження щодо вивчення стану справ з доступом до діагностики туберкульозу серед ВПО у м. Києві, розробить пропозиції для покращення ситуації та здійснить ряд адвокаційних заходів з підвищення доступу ВПО до діагностики. Крім іншого, індикатором успішності проекту буде кількість ВПО з симптомами, що можуть свідчити про туберкульоз, які отримають послуги з діагностики ТБ у київських медичних закладах завдяки грантовій діяльності.
 • АКСМ грант: «Удосконалення амбулаторного лікування пацієнтів з туберкульозом шляхом посилення соціально-психологічного супроводу». Виконавець: ВБО «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій». Крім міста Києва, грант реалізовуватиметься у інших регіонах, що підтримуються проектом USAID «Посилення контрою за туберкульозом в Україні». Орієнтовний період роботи гранту: червень – грудень 2016. Мета проекту: проекту: підтримати зусилля, спрямовані на реформування системи надання медичних послуг в Україні, зокрема, поширення амбулаторної моделі лікування туберкульозу. Виконавець гранту проаналізує поточну ситуацію із наданням немедичної допомоги на амбулаторному етапі лікування туберкульозу у проектних регіонах та надасть регіонам рекомендації з покращення таких послуг, працюватиме над залученням немедичних інституцій до соціальної і психологічної підтримки хворих на туберкульоз і членів їх сімей з метою формування прихильності до лікування, адвокатуватиме прийняття управлінських рішень стосовно підтримки амбулаторного лікування хворих на туберкульоз, в тому числі щодо перерозподілу ресурсів.

Операційні дослідження. Також, на базі лікувальних закладів м. Києва за підтримки проекту USAID проводиться ряд операційних досліджень:

 • «Впусти свіже повітря» (вплив навчання пацієнтів на підвищення прихильності і ефективності лікування). Виконавець: МГО «Міжнародний Інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу». Мета дослідження: вивчити існуючі стратегії освіти ТБ пацієнтів, спрямованої на підвищення прихильності до лікування та потреби пацієнтів в закладах первинної охорони здоров'я та протитуберкульозних диспансерах в п'яти районах міста Києва та розробити та подати рекомендації щодо поліпшення стратегій в галузі освіти пацієнта в процесі надання послуг.
 • «Причини затримки лікування туберкульозу, зумовлені системою охорони здоров’я». Виконавець: ГО Центр «Соціальні індикатори» та Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія». Мета дослідження: визначення ланок, на яких виникає затримка у початку лікування чутливого легеневого туберкульозу серед вперше виявлених випадків, а також причин цієї затримки, зумовлених системою охорони здоров’я.
 • «Вплив застосування різних моделей амбулаторного лікування туберкульозу на результати лікування у місті Києві». Виконавець: ГО Центр «Соціальні індикатори» та Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія». Мета дослідження: Вивчити основні організаційні перешкоди для ефективного амбулаторного лікування пацієнтів з туберкульозом.
 • «Аналіз прогалин у лікуванні туберкульозу». Виконавець: ГО Центр «Соціальні індикатори» та Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія». Мета цього дослідження – вивчення чинників, які призводять до неефективного лікування туберкульозу: смертності, невдач лікування, переривання лікування, розробка рекомендацій для менеджерів Національної програми контролю за туберкульозом  стосовно підвищення ефективності лікування.

Результати цих досліджень будуть представлені зацікавленим особам на національному рівні для прийняття управлінських рішень і покращення національних протитуберкульозних програм.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ В місті Києві