Протокол операційного дослідження «Вплив різних моделей амбулаторного лікування туберкульозу на результати лікування в місті Києві»

Ми продовжуємо публікувати протоколи операційних досліджень, які стартували завдяки грантам, виданим проектом USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». До Вашої уваги – протокол дослідження « Вплив різних моделей амбулаторного лікування туберкульозу на результати лікування в місті Києві », що виконуватиметься Школою охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Мета дослідження: вивчити основні організаційні перешкоди для ефективного амбулаторного лікування пацієнтів з туберкульозом.

Досягнення цієї мети буде здійснено через виконання таких завдань:

  1. Створити надійний діагностичний інструмент для вимірювання поточного стану організації амбулаторного лікування ТБ.
  2. Використовуючи цей інструмент, визначити ефективність кожної з моделей амбулаторного лікування ТБ та основні прогалини в організації лікування під безпосереднім наглядом в м. Києві.
  3. Запропонувати доказові, конкретні рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо пристосування послуг амбулаторного лікування ТБ до потреб окремих груп пацієнтів та підвищення ефективності лікування ТБ. 

Дослідження має комбінований дизайн, що включає у себе кабінетне дослідження, кількісну та якісну складові.

У ході кабінетного дослідження будуть проаналізовані основні бар’єри до амбулаторного лікування різних груп пацієнтів. Буде проведено огляд попередніх досліджень і систематизовано значимі особливості надання амбулаторних послуг різним групам пацієнтів (наприклад, географічне розташування, години роботи, персонал кабінету тощо).

Використання кількісних методів дозволить перевірити гіпотези, сформовані на основі огляду попередніх досліджень та досвіду інших країн, а також виявити фактори, які мають зв'язок з досліджуваною змінною (прихильністю до  амбулаторного лікування туберкульозу в кожній моделі надання медичних послуг).

 Якісні методи дослідження мають на меті пояснити та описати виявлені зв’язки, виявити основні відмінності в організації надання послуг з амбулаторного лікування туберкульозу в різних моделях, описати найкращі існуючі практики та визначити можливість поширення цього досвіду на інші моделі.

Для проведення збору даних обрано місто Київ.