Затверджено Протокол з ко-інфекції ТБ/ВІЛ

Ministry of Health of Ukraine

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)" (далі – Протокол) затверджений Наказом МОЗ України від 31.12.2014 № 1039 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/ СНІД)". Із текстом Наказу та Протоколу можна ознайомитись на сайті МОЗ України або за цим посиланням:  https://stbcu.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/TB-HIV-Protocol.pdf

Приємно відзначити, що у тексті Протоколу знайшли своє відображення всі підготовані Проектом USAID рекомендації, розроблені на основі настанов ВООЗ та висновків "Аналізу недоліків системи надання послуг з ко-інфекції ТБ/ВІЛ" (Аналіз здійснено спільно Проектом USAID та Глобальним інститутом туберкульозу медичної школи Нью-Джерсі). Проект наполіг на розмежуванні функцій з ведення випадків ко-інфекції ТБ/ВІЛ між фахівцями різного рівня надання медичної допомоги. Вперше велика роль у веденні випадків ко-інфекції надається первинній ланці медико-санітарної допомоги. Якщо попередні версії Протоколу передбачали обов'язкове стаціонарне лікування хворих з ТБ/ВІЛ у протитуберкульозних закладах, зараз перевага надається амбулаторним моделям лікування. Інші рекомендації Проекту стосувались таких питань, як:

  • клінічні підходи до лікування позалегеневого ВІЛ-асоційованого туберкульозу, зокрема туберкульозу нервової системи;
  • застосування принципів ДОТ для лікування туберкульозу у хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ;
  • дотримання вимог інфекційного контролю при організації консультацій фтизіатра для ВІЛ-інфікованих пацієнтів з симптомами, схожими на ТБ;
  • призначення профілактики ко-тримоксазолом всім хворим на конфекцію ТБ/ВІЛ під час проведення лікування туберкульозу;
  • активний скринінг ЛЖВ на туберкульоз, ефективність застосування якого підтверджується дворічним досвідом Проекту; 
  • алгоритми:
  • скринінгу на легеневий туберкульоз людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом за допомогою молекулярно-генетичного методу (для центрів профілактики та боротьби зі СНІДом)
  • ведення амбулаторних хворих з ВІЛ-інфекцією і підозрою  на туберкульоз
  • ведення  тяжких хворих з ВІЛ-інфекцією і підозрою на туберкульоз.

Крім того, з попереднього тексту Протоколу вилучено рекомендацію щодо застосування так званої  «внутрішньошкірної проби з алергеном туберкульозним рекомбінантним («Діаскінтест»)» - методу діагностики туберкульозу, ефективність якого не підтверджена даними доказової медицини.

Ознайомитись із Наказом та Протоколом на сайті МОЗ України.