Запорізька область

Епід ситуація по ТБ, МРТБ та ТБ/ВІЛ.

Захворюваність на ТБ у Запорізькій області у 2014 році склала 59,0 на 100 тис. населення. Динаміка захворюванності має тенеденцію до зниження як у абсолютних цифрах, так і в відносних показниках. Щорічно реєструється близько 1050 нових випадків ТБ. Виявлення ТБ методом мікроскопії мазка становить 3,1 %, при середньому показнику по Україні 2,2 %.

 

Захворюваність туберкульозом (вперше зареєстровані хворі):

Адміністративні території

Абсолютні числа

На 100 тис. населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Запорізька

1154

1112

1048

64,4

62,3

59,0

Україна

30958

30819

22821

68.1

67.9

53.2 

Кількість випадків туберкульозу, в яких діагноз МР ТБ/РР ТБ підтверджено вперше у житті, 2014

Адміністративні території

Кількість випадків ТБ, у яких  підтверджено діагноз МР ТБ/РР ТБ

з них розпочали лікування у звітному році

Підтверджений випадок МР ТБ

з них РР ТБ

Усього

Запорізька

369

89

352

 Україна

7855

1201

7540

Смертність від туберкульозу в Україні (за даними Держстату України)

Адміністративна територія

Абсолютні числа

На 100 тисяч населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Запорізька

301

278

285

16,8

15,6

16.1

Україна

6862

6390

5240

15.1

14.1

12.2

Поширеність ТБ/ВІЛ

Адміністративні території

Абсолютні числа

На 100 тис. населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Запорізька

 

187

168

211

10,4

9,4

11,9

Україна

7456

6599

6216

16.4

14.5

14.5

Ситуація з ВІЛ інфекцією у Запорізькій погіршується. У 2013 році було виявлено 168 випадків, у 2014 – 211 випадків.  Серед вперше виявлених хворих та рецидивів ТБ у 2014 році 10,9%  пацієнтів є ВІЛ інфікованими (142 з 1309). Відсоток ТБ хворих, що були протестовані на ВІЛ у 2014 році, склав 95,3%.

ТБ є основною причиною смерті серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.  

Померло хворих ТБ від СНІДу

Адміністративна територія

Абсолютні числа

На 100 тисяч населення

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Дніпропетровська

67

71

65

3,7

4,9

3,7

Україна

2786

2522

1994

6.1

5.6

4.6

 

 

СПІВПРАЦЯ З ПРОЕКТОМ USAID «ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ В УКРАЇНІ»

Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» розпочав свою роботу в регіоні з підписання Меморандуму про розуміння та співпрацю з Запорізькою обласною адміністрацією в жовтні 2012 року. Напрямками роботи Проекту є:

  • Покращення  якості та доступу до послуг з діагностики, лікування та профілактики туберкульозу;
  • Створення безпечних умов для перебування пацієнтів та роботи медперсоналу;
  • Розвиток потенціалу щодо реалізації заходів протидії МРТБ/РРТБ;
  • Розширення доступу  до послуг з ко-інфекції ТБ/ВІЛ.

За період роботи Проекту, в області значно покращилася співпраця між протитуберкульозними закладами, центром СНІДу, пенітенціарною службою, санітарно-епідеміологічною службою та громадськими організаціями; медичні працівники стали краще проводити діагностику і лікування туберкульозу та запроваджують міжнародні практики з інфекційного контролю за цим захворюванням.

 

ТБ та МРБТ. З метою покращення якості надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, понад 240 фтизіатрів, сімейних лікарів, інфекціоністів, медсестер та лабораторних спеціалістів Запорізької області пройшли навчання та покращили свої знання і навички на організованих Проектом тренінгах з питань ведення випадків ТБ, МР ТБ та ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ, моніторингу і оцінки індикаторів діагностики та лікування туберкульозу, виявлення випадків ТБ методом бактеріоскопії і бактеріологічної діагностики ТБ, системи контролю якості лабораторної діагностики, а також з інфекційного контролю за туберкульозом у лікувально-профілактичних закладах та в лабораторіях, що здійснюють діагностику туберкульозу.

Ще більше фахівців взяли участь у семінарах, конференціях, круглих столах та інших організованих Проектом заходах; представники Запорізької області взяли участь в міжнародному тренінгу "Профілактика нозокоміальної трансміссії ТБ інфекції" (Володимир, Росія), "Програмний та клінічний менеджментт МР ТБ для медичних сестер" (Томск, Росія), тренінгах для тренерів (ТОТ) для лікарів з ведення випадку ТБ в закладах первинної медико-санітарної допомоги та ТОТ для медичних сестер з ведення випадку ТБ в закладах первинної медико-санітарної допомоги.

В області створені локальні протоколи та маршрути пацієнта з ведення випадку туберкульозу. На теперішній час дистанційно працюють ЦЛКК та МРТБ- консиліум, що допомагає своєчасно призначати хворим хіміотерапію протитуберкульозними препаратами, а у випадку МРТБ – препарати ІІ ряду (за необхідності – коригувати схеми лікування).

Проект підтримує проведення обласними спеціалістами моніторингових візитів до лікувальних закладів у районах області. Консультації і практична допомога, навчання спеціалістів на робочому місці допомагають підвищувати якість надання медичної допомоги хворим на ТБ і ТБ/ВІЛ, своєчасно виявляти осіб з підозрою на ТБ на рівні ПМСД, впроваджувати національні і міжнародні практики лабораторних досліджень та інфекційного контролю, удосконалювати ведення електронного реєстру хворих на туберкульоз e-TB Manager.

 

Лабораторна діагностика.

У 2015 році, завдяки підтримці проекту USAID, всі лабораторії Запорізької області, які здійснюють діагностику туберкульозу методом мікроскопії, пройшли перевірку якості досліджень з використанням всіх трьох методів контролю (так званий «зовнішній контроль якості»). Ця процедура рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров¢я для всіх лабораторій, адже дозволяє бути впевненим у результатах аналізів:

  • 100 % лабораторій Запорізької області показали відмінний результат контролю  методом панельного тестування, при цьому переважна кількість  лабораторій отримала максимальні 100 балів.
  • Результати досліджень 97 % лабораторій були перевірені методом перевірки «наосліп», а у 100 % лабораторій було здійснено моніторингові візити з лабораторій вищого рівня.

В 2013 році в рамках зовнішнього контролю якості був проведений моніторинговий візит за участі керівника Національної референс-лабораторії МОЗ України та національних експертів до  протитуберкульозної лабораторної мережі, у рамках якого відвідані лабораторії 2-го рівня та лабораторія 3-го рівня. Одним з наслідків моніторингового візиту  є оптимізація ТБ лабораторної мережі, яка сприяє підвищенню якості лабораторної діагностики  у Запорізькій області.  В грудні 2014 р. лабораторія 3-го рівня успішно пройшла зовнішній контроль якості тесту медикаментозної чутливості, а в липні 2015 року дві лабораторії 2-го рівня успішно пройшли зовнішній контроль якості виконання бактеріологічних досліджень методом панельного тестування , вперше проведений в Україні за підтримки Проекту.  Завдяки підтримці Проекту фахівці лабораторії ІІІ рівня проводять навчання працівників як на базі ЗОПТД, так і в центрах мікроскопії та в лабораторіях ІІ рівня на робочому місці по забезпеченні якості лабораторних досліджень. Також 4  лікаря-бактеріолога пройшли навчання  у Центральній референс-лабораторії, яке підтримав Проект.  Результатом стало збільшення відсотка лабораторій, які виконують з високою якістю мікроскопію мазка мокротиння з 79,0 в 2012р. до 100 в 2015 р. У співпраці з Проектом, лабораторія 3-го рівня проводить  моніторингові візити в рамках ЗКЯ бактеріоскопії в лабораторії 1-го рівня, демонструючи при цьому стабільно високий процент покриття моніторинговими візитами лабораторної мережі.

Чотири  фахівці лабораторій 2-го рівня та 30 фахівців лабораторій 1-го рівня Запорізької області взяли участь у стажуванні на робочому міцсці, підтриманому Проектом USAID. 8 лабораторних фахівців пройшли навчання на базі лабораторії 3-го рівня

 

Інфекційний контроль (ТБ ІК). За підтримки Проекту командою Національної експертної групи з ТБ ІК здійснено візити до 8 лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі обласного центру боротьби та профілактики ВІЛ/ СНІДу і протитуберкульозних диспансерів області. Результатом візитів став перегляд планів з інфекційного контролю, проведення оцінки 350 УФ-випромінювачів, 9 шаф біологічної безпеки та 9 вентиляційних систем. Навчання на робочому місці з питань інфекційного контрою пройшли 360 осіб.

 

Розширення доступу до послуг з ко - інфекції ТБ/ВІЛ.

У області запроваджуються заходи з ефективної відповіді на поширення подвійної інфекції – туберкульозу та ВІЛ. Зокрема, пацієнтам з діагнозом «туберкульоз» пропонується консультування і тестування на ВІЛ, а людям, які живуть з ВІЛ, постійно проводиться скринінг на туберкульоз; покращується співпраця між службою СНІДу та протитуберкульозними закладами.

Проект ініціював перегляд регіональних наказів/документів з метою удосконалення політик та керівництв з ТБ/ВІЛ для покращення відповідної діяльності:

  • був переглянутий попередній регіональний наказ та створений новий – про вдосконалення взаємодії лікувально-профілактичних закладів, які надають допомогу хворим на ТБ/ВІЛ. Цим наказом затверджений новий склад ТБ/ВІЛ консиліуму, алгоритм взаємодії та форма Протоколу розбору випадків смерті хворого на ТБ/ВІЛ ко-інфекції.
  • Наказом СНІД центру затверджений порядок проведення профілактичних рентгенологічних обстежень ЛЖВ.
  • Наказом по обласному ТБ диспансеру затверджено Положення про кабінет «Консультування» в якому пацієнтам надається також інформація щодо ко-інфекції ТБ/ВІЛ.
  • Наказ Мелітопольського ТБ диспансеру затвердив введення до штатного розпису ставки лікаря-інфекціоніста.

Таким чином, Проект USAID працює над інституалізацією та стійкими змінами в організації роботи з ТБ/ВІЛ.

За сприяння Проекту USAID, в рутинну медичну практику впроваджено скринінгове анкетування щодо наявності симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз, серед ЛЖВ (навчання, менторінгові візити, забезпечення анкетами) та дослідження мокротиння GeneXpert.

Проект USAID провів ряд тренінгів з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію за ініціативою медичних працівників протитуберкульозної служби та ефективного перенаправлення для медичних фахівців; тренінг з формування прихильності до лікування ТБ/ВІЛ, ефективного перенаправлення та консультування хворих із поєднаною патологією ТБ і ВІЛ для працівників НУО; тренінг на робочому місці з питань діагностики, лікування та профілактики ко-інфекції ТБ/ВІЛ для лікарів інфекціоністів та фтизіатрів протитуберкульозних закладів, в яких прийняли участь фахівці Запорізької області.

Проектом USAID розроблена база даних з напрямку моніторингу та оцінки з ТБ/ВІЛ, яка ведеться інфекціоністами СНІД центру та районів. Завдяки цій базі даних є можливість оцінювати ефективність впроваджених заходів з ТБ/ВІЛ (профілактика ТБ, скринінгове анкетування для виявлення симптомів ТБ, діагностичне обстеження на ТБ та лікування ПТП та АРВ препаратами), а також проводити моніторинг перенаправлення пацієнтів з ко-інфекцією.

Проект сприяє здійсненню спільних менторингових візитів фахівців СНІД-центру та обласного протитуберкульозного диспансеру до лікувально-профілактичних закладів області.

Через грант, що був наданий проектом USAID Товариству Червоного Хреста України, хворі на туберкульоз жителів області, які перебувають у складних життєвих обставинах і мають високий ризик відриву від лікування, отримують послуги з амбулаторного контрольованого лікування туберкульозу. Патронажні сестри Червоного Хреста не лише щодня приносять хворим ліки додому, а й надають соціальну і психологічну підтримку їм і членам їх родин.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ В Запорізькій ОБЛАСТІ