Про проект

МЕТА ПРОЕКТУ

Назва проекту

Посилення контролю за туберкульозом в Україні

Тривалість

квітень 2012 р.- квітень 2017р.

Головний виконавець

Кімонікс Інтернешнл Інк.

Загальний бюджет

$17.9 млн дол. США

Партнерські організації

Проект ХОУП Міжнародний інститут проблем туберкульозу Медичного університету Нью-Джерсі

Проект зареєстровано Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 26 червня 2012 року. Реєстраційна картка номер 2684

Проект USAID Посилення контролю за туберкульозом в Україні

вул. Ігорівська 14-А

Київ 04655 Україна

Тел.: +38 044 4254747

Факс: +38 044 4257333

Email: info@stbcu.com.ua

Метою проекту є поліпшення стану здоров'я українців шляхом зменшення тягаря туберкульозу через покращення якості послуг з діагностики, ведення випадку та профілактики туберкульозу, включно з випадками туберкульозу з множинною та широкою лікарською стійкістю і випадками ВІЛ-асоційованого туберкульозу.

Діяльність зі зміцнення систем лікування туберкульозу здійснюється на двох рівнях: розбудова потенціалу національних та обласних установ у здійсненні ними нагляду і планування, та впровадження кращих практик на рівні первинної медично-санітарної допомоги. Упродовж п’яти років проект працюватиме над впровадженням успішних міжнародних моделей протидії туберкульозу в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Харківський, Херсонській, Одеській областях та у м. Київ.

КЛЮЧОВІ напрямки діяльності проекту

 1. Покращення якості та розширення доступності послуг у сфері лікування туберкульозу на основі DOTS – стратегії, рекомендованої ВООЗ. Заходи в рамках цього завдання зосереджуються на питаннях інституційного утвердження та покращення якості програм лікування туберкульозу на основі DOTS, розширення доступу до надання послуг із запобігання, покращення діагностування та лікування туберкульозу та проведення відповідних операційних досліджень задля поліпшення показників діяльності Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз.
РЕЗУЛЬТАТИ за напрямком (СТАНОМ НА КВІТЕНЬ 2014):
 • 5693 медичних працівників взяли участь у навчальних заходах Проекту, присвячених впровадженню рекомендованих ВООЗ підходів до виявлення, лікування та профілактики туберкульозу. Серед тренінгів – також і міжнародні, такі як "Застосування технології Gene-Xpert" (Душанбе, Таджикістан), "Особливості програмного і клінічного менеджменту хіміорезистентного туберкульозу для середніх мед.працівників", м.Томськ, "Адміністративний та інженерний інфекційний контроль", м.Владімір.
 • Схвалено для використання розроблені за підтримки Проекту навчальні курси для переддипломного та післядипломного навчання. Навчальні курси розкривають тему сучасних підходів до ведення випадків ТБ, МР ТБ, лабораторної діагностики та інфекційного контролю на основі кращих практик та рекомендацій ВООЗ.
 • За підтримки Проекту розроблено та видано методичний посібник зі створення локальних протоколів у закладах ПМСД та посібник «Туберкульоз. Схеми і таблиці для лікарів ПМСД». 
 • Проект надав субгрант Товариству Червоного Хреста України на підтримку амбулаторного лікування туберкульозу та покращення прихильності до лікування серед пацієнтів. 
 1. Створення безпечних медичних умов на національному рівні, а також у сферах, що підтримуються USAID. Діяльність в рамках цього завдання зосереджується на поліпшенні інфекційного контролю та зміцненні можливостей обласних санітарно-епідеміологічних служб у реалізації, моніторингу та оцінці заходів з інфекційного контролю.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА НАПРЯМКОМ (СТАНОМ НА КВІТЕНЬ 2014)
 • За підтримки Проекту, Державна санітарно-епідеміологічна служба України (ДСЕС) змінила свої підходи щодо заходів з інфекційного контролю за туберкульозом: від покарань до наставництва та консультацій на принципах доказової медицини.
 • Експертно-консультаційна робоча група з інфекційного контролю за туберкульозом, що була створена за ініціативи Проекту, відвідала з менторинговими візитами Херсонську, Луганську, Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку області та м.Київ. Група оцінила стан виконання заходів з інфекційного контролю та надала свої рекомендації з покращення інфекційного контролю. 
 • 34 медичні заклади запровадили плани інфекційного контролю та здійснили кроки з посилення безпеки медичного середовища відповідно до міжнародних підходів і рекомендацій Проекту. Впровадження зазначених заходів суттєво знизило ризик внутрішньокарняного поширення інфекції.
 • Спеціалісти з інфекційного контролю надають безкоштовні консультації через сторінку Facebook: «Інфекційний контроль в Україні» та за тел.: 050 390 72 80.
 1. Розбудова потенціалу для реалізації заходів протидії мультирезистентному туберкульозу (МРТБ): проведення навчання медперсоналу, методична допомога у діагностиці й лікуванні випадків МРТБ на основі керівних принципів ВООЗ, допомога у проведенні моніторингу ефективності заходів.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА НАПРЯМКОМ (СТАНОМ НА КВІТЕНЬ 2014)
 • 339 лабораторій 1-го рівня (з 340 у регіонах Проекту) охоплені зовнішнім контролем якості досліджень, згідно рекомендацій ВООЗ. Кожна лабораторія пройшла процедуру панельного тестування; більшість охоплені також додатковими процедурами контролю якості (сліпа вибірка та/або кураторські візити).
 • Спільно з ВООЗ, національною референс-лабораторією та Дерсжлужбою соцзахворювань Проект здійснив у Харківській і Херсонській областях пілотування першого в Україні епідеміологічного дослідження резистентного туберкульозу. В результаті пілотування:

1 ) адаптовано Протокол ВООЗ щодо проведення епідеміологічного дослідження

2) представлені рекомендації для проведення широкомасштабного дослідження на території всієї України.

Проект також закупив витратні матеріали для дослідження в масштабах всієї країни та для проведення контролю якості лабораторних досліджень (культуральних і тестів медикаментозної чутливості)

 • Проект підтримує навчання лабораторних фахівців і проведення моніторингових візитів до лабораторної мережі проектних регіонів. У 2013 році моніторинги у шести регіонах проведені за участю національних та міжнародних експертів.
 1. Поліпшення доступу до послуг у сфері лікування випадків коінфекції туберкульоз/ВІЛ на національному рівні, а також у сферах, що підтримуються USAID: діяльність в рамках цього завдання має на меті виявити існуючі прогалини у наданні послуг у сфері лікування випадків коінфекції «туберкульоз/ВІЛ» та розбудові спроможності з їх подолання,  забезпечення проведення тестування на ВІЛ для хворих на туберкульоз та ефективної роботи з ВІЛ-позитивними, а також проведення відповідного обстеження на TБ для ВІЛ-позитивних пацієнтів з подальшим направленням на отримання медичних послуг пацієнтів з підозрою на ТБ.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА НАПРЯМКОМ (СТАНОМ НА КВІТЕНЬ 2014)
 • У 2013 році Проект спільно з Глобальним інститутом туберкульозу (Національний університет штату Нью- Джерсі) проаналізував недоліки у системі надання послуг з ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Розроблено відповідні рекомендації.
 • Втричі покращилось виявлення туберкульозу серед ЛЖВ завдяки цілеспрямованому опитуванню щодо наявності кашлю. Проект наполягає на обов'язковому використанні скринінгових форм та надав 444 000 копій цієї форми СНІД- центрам у проектних регіонах. З 21 000 ЛЖВ , які пройшли опитування, кашель було виявлено у 7 000 осіб. Вони були направлені на мікроскопію мокротиння, за результатами якої КСБ були виявлені у 8,4% обстежених.
 • У всіх регіонах Проекту ведеться база даних, завдяки якій здійснюється моніторинг скринінгу, профілактики та лікування ТБ/ВІЛ. Це стимулює взаємодію між фтизіатрами і інфекціоністами. Отримані завдяки базі дані використовуються для прийняття управлінских рішень.