Покращення якості послуг з виявлення, лікування і профілактики туберкульозу

Не зважаючи на офіційне прийняття стратегії СТОП ТБ Україною у 2007 році, все одно існує поширений скептицизм щодо її відповідності та успішного втілення у країні. Міжнародні стандарти із надання протитуберкульозної допомоги все ще непослідовно виконуються в Україні, результатом чого виступає впровадження застарілих практик, поява ускладнених, небезпечних і вартісних у лікуванні штамів туберкульозу з множинною/широкою стійкістю до препаратів, та збільшення випадків ко-інфекції ВІЛ/ТБ.
 
Однією з цілей Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» є підвищення якості і збільшення доступності медичних послуг із протидії туберкульозу на основі стратегії СТОП ТБ в медичних закладах, згідно рекомендацій ВООЗ. 
 
У рамках цієї цілі передбачається здійснення таких заходів:
 
1. Побудова інституціональних засад для підвищення якості програм на основі стратегії СТОП ТБ. Разом із партнерами, Проект USAID працює над збільшенням політичної підтримки програмам на основі стратегії СТОП ТБ. 
Зокрема: 
 • зміцнює офіційну систему медичної освіти з метою включення в програму міжнародно визнаних сучасних стратегій із протидії ТБ. Проект USAID відстежує і аналізує існуючі освітні програми для інтернів і післядипломників медичних учбових закладів, а також взаємодіє з медичними освітніми закладами з метою перегляду освітніх програм. 
 • підтримує створення і роботу навчально-інформаційного ресурсного центру з питань туберкульозу 
 • здійснює навчання, підвищення кваліфікації, методичний нагляд та супровід для надавачів медичних послуг. Проект USAID допомагає якісно впроваджувати найкращі практики виявлення, лікування та профілактики туберкульозу шляхом навчання і супроводу надавачів медичних послуг на первинному рівні надання медичної допомоги, а також інфекціоністів, епідеміологів і лікарів тубдиспансерів. 
 • покращує ефективність протитуберкульозної лабораторної мережі і підтримує впровадження системи забезпечення якості в лабораторіях.
 • зміцнює системи моніторингу і оцінки ТБ і диспансеризації для туберкульозних хворих. 
 • готує матеріали (фільми, плакати, брошури, буклети) з інформування, освіти та роз’яснення для поповнення знань і поліпшення навичок щоденної роботи медиків, які займаються впровадженням стратегії СТОП ТБ ВООЗ. 
 • здійснює навчання для поліпшення здатності лабораторій у галузі інфекційного контролю із застосуванням такого нового обладнання як УФ-екран і новий лабораторний інструмент діагностики, перевірка вентиляційної системи і застосування індивідуального захисного одягу, рутинні аналізи стійкості до лікарських засобів тощо.
2. Розширення доступу до надання протитуберкульозних послуг для поліпшення профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. Проект USAID впроваджує пацієнт-оргієнтований підхід та такі моделі надання медичних послуг, які дозволять охопити вразливі прошарки населення. Не менш важливими виступають також роз’яснювальна робота та соціальна мобілізація, як наприклад залучення громадянського суспільства, для покращення результатів серед таких соціально маргіналізованих груп населення, як безхатченки, алкоголіки, споживачі наркотиків, теперішні та колишні в’язні та люди із ко-інфекцією ТБ\ВІЛ, багато з них також стають жертвами стигматизації, дискримінаційного поводження як у медичних закладах, так і в громадах.
 
Зокрема, Проект USAID:
 • надає невеликі суб-гранти для неурядових організацій для здійснення адвокації і підтримки пацієнтів. 
 • спільно з Українським червоним Хрестом покращує дотримання пацієнтами протитуберкульозного лікування у 10-ти областях 
 • працює над покращенням надання протитуберкульозних послуг на первинному рівні медичного обслуговування: проводить семінари і робочі зустрічі, візити на місця, нагляд та супровід. 
 • створює матеріали з інформування, освіти та роз’яснення серед громадськості, разом із партнерами та із залученням ЗМІ. 
3. Проведення дослідницької роботи для поліпшення результатів Національної протитуберкульозної програми. Проект USAID проводить дослідження, результатом яких стануть кращі положення національної політики у сфері контролю за туберкульозом та більш ефективні послуги для протидії ТБ та ТБ/ВІЛ на рівні первинної ланки медичної допомоги.