Інфекційний контроль за туберкульозом

Створення безпечнішого медичного середовища на національному рівні та у регіонах Проекту є одним із чотирьох основних завдань Проекту USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні".
 
Діяльність у рамках цього завдання включає:
 
1. Поліпшення інфекційного контролю.
  • Проект USAID підтримує безпечні медичні практики шляхом поліпшення стратегій і протоколів на доказовій основі та шляхом актуалізації стандартних робочих процедур, зміцнення моніторингу, консультування із покращення довкілля, підготовки надавачів медичних послуг, посилення нагляду з метою сприяння та роботі із медичними закладами для розвитку конкретних планів інфекційного контролю для протитуберкульозних послуг; 
  • Проект USAID розробляє плани заходів адміністративного, екологічного та індивідуального інфекційного контролю для запобігання і зменшення випадків передачі ТБ на роботі та в лікарнях; 
  • На основі складених планів втілює рекомендовані заходи. 
 
2. Підвищення здатності обласних СЕС впроваджувати, відстежувати та оцінювати втручання із інфекційного контролю. 
  • Проект готує тренерів з питань інфекційного контролю, методичного нагляду і супроводу на рівні обласних СЕС, центрів СНІДу та туберкульозу. 
  • В тих областях, де цю роль вже виконують інші організації, Проект сприяє побудові здатності цих організацій здійснювати нагляд, моніторинг та оцінку впровадження заходів профілактики і інфекційного контролю на рівні медичних закладів.