Міжнародні програмні документи

 
 

ВООЗ: друге видання посібника з АРВ-терапії та профілактики ВІЛ-інфекції

У червні 2016 року Всесвітня організація охорони здоров'я випустила оновлену версію Керівництва з використання антиретровірусних препаратів для лікування і профілактики ВІЛ-інфекції. Цей посібник адресований національним органам охорони здоров'я, перше видання керівництва вийшло в 2013 році.

Інструмент для оцінки гендерної складової 

1 липня 2016 "СТОП-ТБ Партнерство" спільно з ЮНЕЙДС та партнерами запустила перший в історії інструмент для оцінки гендерної складової національних заходів у відповідь на виклики, пов'язані з поширенням ВІЛ і ТБ у країнах, що подають заявки на фінансування до Глобального фонду. Інструмент є, по суті, адаптацією інструменту з гендерної оцінки у сфері ВІЛ, розробленого ЮНЕЙДС у 2013 році.

Керівництво ВООЗ з лікування мультирезистентного туберкульозу

Проект USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні" підготував для вас переклад найбільш важливих положень керівництва українською.

ВООЗ: "Здоров'я у виправних закладах"

У публікації представлені найбільш важливі пропозиції міжнародних експертів з удосконалення охорони здоров'я у виправних установах і зниження ризиків для здоров'я, а також ризиків для суспільства, що виникають внаслідок перебування людей у ​​виправних закладах. Переклад здійснений у рамках проекту «Підвищення ефективності заходів правоохоронних органів, пенітенціарної системи та наркологічної служби у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу», який реалізується за підтримки USAID програмним офісом Управління ООН з наркотиків і злочинності в Україні.

Посібник ВООЗ з контролю за туберкульозом серед біженців та переміщених осіб

Видання призначене для гуманітарних організацій, включаючи неурядові організації, організації системи ООН та донорів, і може служити інструментом для координаторів охорони здоров'я на місцевому рівні в реалізації, моніторингу та оцінці програм боротьби з туберкульозом в подібних умовах. 

ВООЗ: Визначення і система звітності по туберкульозу (оновлення за грудень 2014р.)

В грудні 2014 року ВООЗ в черговий раз переглянула перелік стандартних визначень в сфері контролю за туберкульозом. 

Рекомендації ВООЗ із питань харчування і продовольчої підтримки пацієнтів з туберкульозом (Nutritional care and support for patients with tuberculosis Guideline)

Керівництво ВООЗ із ведення пацієнтів з латентною туберкульозною інфекцією

Нове Керівництво побудоване на принципах охорони громадського здоров'я і надає засновані на доказах рекомендації стосовно виявлення, лікування і ведення латентного туберкульозу серед осіб із високим ризиком розвитку активного захворювання. 

Data Use

Видання містить детальний огляд практичних прикладів аналізу даних епіднагляду за туберкульозом, зокрема даних про кількість зареєстрованих випадків, даних спостереження за лікарською стійкістю, показників смертності, зібраних в національних системах звітності. Посібник починається із огляду найбільш поширених методів аналізу даних і далі переходить до більш складних напрямків, таких як оцінка тягаря хвороби з використанням декількох джерел даних, включаючи дані спеціальних досліджень.

WHO-pediatric-tb

 

 

Друге видання керівництва ВООЗ щодо лікування туберкульозу у дітей

Публікація містить ряд важливих змін та доповнень до першого подібного видання, опублікованого у 2006 році. Окремі глави публікації присвячені питанням, які розглядались у першому виданні лише в додатках (такі, як ведення у дітей випадків ко-інфекції ТБ/ВІЛ та резистентного туберкульозу); з’явились також нові теми, такі як важливість комплексного догляду. У видання включена інформація з менеджменту туберкульозу у підлітків, що можна вважати визнанням того факту, що підлітки є вразливою групою, яка випадає з фокусу ваги інших сучасних керівництв із менеджменту туберкульозу.

 

Керівництво з біологічної безпеки лабораторних досліжень при туберкульозі

Вміщені в посібнику рекомендації засновані на оцінці ризиків, пов'язаних з різними технічними процедурами, які виконуються в лабораторіях різного типу, що здійснюють діагностику туберкульозу. У керівництві описані основні вимоги до приміщень і практичних методів роботи, які можуть бути адаптовані до місцевих або національних нормативних вимог або приведені у відповідність з результатами оцінки ризиків.

 

Керівництво з впровадження Xpert MTB/RIF. Технічні та операційні практичні підходи

Проект USAID ПКТУ підготував неофіційний переклад “Керівництва ВООЗ з впровадження Xpert MTB/RIF”. Керівництво - надзвичайно значимий документ підсумовує великий етап досліджень і матиме насправді рішучий вплив на всю систему боротьби з туберкульозом

 

 

Публікація ВООЗ: Здоров'я у тюрмах

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та партнери опублікували нове видання, що стосується питань охорони здоров'я у в'язницях. Публікація містить важливі пропозиції міжнародних експертів, спрямовані на покращення здоров'я осіб, які відбувають тюремне покарання, та зниження ризиків для здоров'я та соціальних ризиків, зумовлених ув'язненням.

Переклад документів з практичного підходу до здоров'я легень (PAL)

 

Стислий огляд основних рекомендацій ВООЗ із застосування технології Xpert MTB/RIF

Стислий виклад основних рекомендацій ВООЗ із застосування технології Xpert MTB/RIF, підготовлений Проектом USAID ПКТУ

Переклад 3-ої редакції Міжнародних стандартів контролю за туберкульозом